Kalendarz

Kalendarz na sezon 2007
27-28 stycznia 2007 – III Mistrzostwa Mikołowa w 8-bil

Klub bilardowy „MARIO”, Mikołów ul.Podleska 8
Pula nagród : 5.000 zł
Odprawa zawodników 27 stycznia godz. 9.00
Zgłoszenia do 20 stycznia:
Fax (041) 362-36-63, 362-39-03, e-mail: mak@makmarketing.plsekretarz@bilard-sport.pl
3-4 marca 2007 – V Mistrzostwa Tomaszowa w 14/1

Klub bilardowy „DUET”, Tomaszów Mazowiecki ul. Koplina 1
Pula nagród : 3.500 zł
Odprawa zawodników 3 marca godz. 9.00.
Zgłoszenia zawodników do 24 lutego.
21-22 kwietnia 2007 – I Mistrzostwa Łodzi w 9-bil

Klub bilardowy FRAME ul. Narutowicza 7/9 Łodz
Pula nagród: 5.000 zł
Odprawa zawodników 21 kwietnia o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do 14 kwietnia.
26-27 maja 2007 – VII Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil

Klub bilardowy „ZAKRĘCONA BILA”, Poznań, ul. Ratajczaka 28
Pula nagród: 6.000 zł
Odprawa zawodników 26 maja o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do 19 maja.
23-24 czerwca 2007 – I Międzynarodowe Mistrzostwa Debicy w 8-bil

Klub bilardowy „PINO”, Debica ul. Konarskiego 36
Pula nagród: 8.000 zł
Odprawa zawodników w dniu 23 czerwca o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do dnia 15 czerwca.
25-26 sierpnia 2007 – V Mistrzostwa Gdańska w 8-bil

Klub bilardowy „GREEN CLUB”, Gdańsk,ul. Hynka 69
Pula nagród: 5.000 zł
Odprawa zawodników w dniu 25 sierpnia o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do 20 sierpnia.
8-9 września 2007 – I Mistrzostwa Dębicy w 14/1

Klub bilardowy „PINO”, Dębica ul. Konarskiego 36
Pula nagród: 3.500 zł
Odprawa zawodników w dniu 8 września o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do dnia 1 września.
20-21 października 2007 – VII Mistrzostwa Kielc w 9-bil

Kieleckie Centrum Bilardowe – Kielce ul. Plac Moniuszki 2b
Pula nagród: 5.000 zł
Odprawa zawodników w dniu 27 pazdziernika o godz. 9.00
Zgłoszenia zawodników do dnia 20 października.