Zawodnik Konsalnetu Warszawa Wojciech Szewczyk został pierwszym liderem cyklu Dynamic Best of the East 2013. W turnieju rozegranym w Kielcach w finale pokonał Marka Kudlika z LP Metal Fach Sokółka 6:4. Trzecie miejsce zajęli Michał Lichodziejewski z BandaClub Wrocław i Karol Skowerski z Nosan-Galeria Echo Kielce.

      Do startu w Polish 10-Ball zarejestrowało się 85 zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Bułgarii. Po pięciu godzinach oczekiwania na lotnisku w Kijowie do domu wrócili Y. Novosad i V. Patsura. Ze względu na duże opady śniegu w piątek odwołano rejs do Katowic, a tym samym pozbawiono ich szansy zagrania w turnieju. Do sali gier nie dotarło także kilku innych graczy i ostatecznie pojedynki rozpoczęło 77 osób. W fazie eliminacji grupowych za niespodziankę można uznać porażkę mistrza Polski Konrada Piekarskiego, mistrza Bułgarii Stanimira Rusłanowa oraz doświadczonych zawodników z Czech – Davida Zalmana i Adama Houdka. Z gości zagranicznych do pucharówki awansowali tylko Cristea Ovidiu z Rumunii oraz Marek Hajdovsky z Czech. Ovidiu zatrzymał Michał Lichodziejewski (6:0), a Hajdovski pokonał Partyka Statkiewicza (6:3) i w walce o 1/4 finału uległ Markowi Kudlikowi (3:6). „Nie miałem dobrego rozbicia, a Marek zagrał bardzo dobry mecz” – powiedział czeski bilardzista. Dodać należy, że Hajdovsky w grupie był także lepszy od Tomasza Kapłana (5:2).

      Zwycięzca Polish 10-Ball nie miał łatwej drogi. Po wygraniu z Pawłem Kaczmarkiem (6:4) rozprawił się z Radosławem Babicą (6:3), pokonał Mateusza Śniegockiego (6:4), a w półfinale 6:5 Michała Lichodziejewskiego. Lichodziejewski, który po przerwie powrócił do gry pokazał bardzo dojrzały bilard. W meczu z Szewczykiem praktycznie zepsuł jedną bilę (numer 5). Niestety było to w decydującej partii.

      Marek Kudlik po drodze do finału wyeliminował Sebastiana Batkowskiego (6:2), M. Hajdovskiego (6:3), Mieszka Fortuńskiego (6:5) i Karola Skowerskiego (6:3). „Najtrudniejszy mecz miałem z Mieszkiem i powinienem odpaść wówczas z zawodów. Brakowało mu jednej partii i popełnił błąd na nietrudnym strzale” – podsumował Kudlik.

      W finale zaczęło się dobrze dla bilardzisty z LP Metal Fach Sokółka. Kudlik prowadził 3:1. Szewczyk nie stracił jednak woli zwycięstwa. Wykorzystał faul kolegi i ostatecznie wygrał 6:4. Gratulacje dla medalistów i wielkie podziękowania dla osób obsługujących turniej – sędziów Ziemowita Janaszka, Marka Karlikowskiego, Edwarda Janaszka oraz Jana Niewiadomskiego. Za udostępnienie klubu Fokus dziękujemy Michałowi Turkowskiemu, a Emilowi Paliwodzie i Michałowi Kozłowskiemu za internetową relację telewizyjną na żywo. Przez 20 godzin można było oglądać pojedynki na głównym stole.

      Podczas turnieju prezes Polskiego Związku Bilardowego udekorował Lecha Piekarskiego Odznaką „za zasługi dla sportu” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

      Sponsorami cyklu są firmy: Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis z Belgii, Saluc-Aramith z Belgii, Kamui z Japonii. Puchary na Polish 10-Ball ufundował poseł RP Sławomir Kopyciński.

      Cykl Dynamic Best of the East organizuje firma Mak Marketing z Kielc, a patronat sprawuje European Billiard Council.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolskaKarol Skowerski 6
PolskaKrystian Ćwikła 4
PolskaKarol Skowerski 3
PolskaMarek Kudlik 6
PolskaMarek Kudlik 6
PolskaMieszko Fortuński 5
PolskaMarek Kudlik 4
PolskaWojciech Szewczyk 6
PolskaWojciech Trajdos 5
PolskaMichał Lichodziejewski 6
PolskaMichał Lichodziejewski 5
PolskaWojciech Szewczyk 6
PolskaMateusz Śniegocki 4
PolskaWojciech Szewczyk 6

The player of Konsalnet Warsaw – Wojciech Szewczyk became the first leader of the Dynamic Best of the East 2013 cycle. The tournament was played in Kielce. In a final match Szewczyk defeated Marek Kudlik from LP Metal Fach Sokolka 6:4. Marcin Lichodziejewski from BandaClub Wroclaw and Karol Skowerski from Nosan-Galeria Echo Kielce got the third place.

      85 sportsmen from Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine and Bulgaria were registered in the tournament. Y. Novosad and V. Patsure had to come back home after 5 hours long standby at the airport in Kiev. The flight to Katowice was cancelled due to intensive snowfall and they were not able to take part in a competition. Another few players did not arrive to the venue too and eventually 77 athletes played their matches. The defeat in group qualifications of Polish Champion – Konrad Piekarski, Bulgarian Champion – Stanimir Ruslanov, and players as experienced as David Zalman and Adam Houdek from Czech Republic should be considered as a surprise. Amongst the foreign guests only Cristea Ovidiu from Romania and Marek Hajdovski from Czech Republic get to the next stage. Ovidiu was stopped by Michal Lichodziejewski (0:6). Hajdovski defeated Patryk Statkiewicz (6:3) but then lost with Marek Kudlik (3:6) and did not reach the quarterfinal. „I didn’t have a good break and Marek played very well – said sportsman from Czech. It is worth to mention that in qualification Hajdovski was better than Tomasz Kaplan (5:2).

      The winner of Polish 10-Ball had a tough job along his way to final. He won with Pawel Kaczmarek (6:4), Radoslaw Babica (6:3), Mateusz Sniegocki (6:4) and Michal Lichodziejewski in a semifinal (6:5). Lichodziejewski, who came back after a long break, has shown us a very good billiard. In game with Szewczyk he had only one bad strike (ball no 5). Unfortunately it happened in a decisive part.

      Marek Kudlik during his way to final eliminated Sebastain Batkowski (6:2), M. Hajdovski (6:3), Mieszko Fortunski (6:5) and Karol Skowerski (6:3). „The most difficult was the match I played with Mieszko – then I should have dropped out from the competition. He needed only one break and he mistook striking an easy ball” – concluded Kudlik.

      The beginning of the final match was better for the representative of LP Metal Fach Sokolka. Kudlik was leading 3:1. But Szewczyk was not going to lose and took an advantage after the foul of his opponent and eventually won 6:4. Congratulations for all medalists and great thanks for the tournament staff and referees – Ziemowit Janaszek, Marek Karlikowski, Edward Janaszek and Jan Niewiadomski. We would like to thank Michal Turkowski for making available Focus Club and Emil Paliwoda and Michal Kozlowski for live broadcasting. The spectators could watch matches on the main table for 20 hours.

      During the tournament the President of Polish Billiard Association gave to Lech Piekarski a decoration „For the merits in sport” with which he was awarded by the Ministry of Sport and Tourism.

      The sponsors of the cycle are: Dynamic Billard Organization from Germany, Iwan Simonis from Belgium, Saluc-Aramith from Belgium, Kamui from Japan. The member of Polish Parliament – Slawomir Kopycinski founded the cups for the finalists. The Dynamic Best of the East cycle is organized by Mak Marketing Company from Kielce and European Billiard Council is giving its patronage.

1/4 final 1/2 final Final
PolskaKarol Skowerski 6
PolskaKrystian Ćwikła 4
PolskaKarol Skowerski 3
PolskaMarek Kudlik 6
PolskaMarek Kudlik 6
PolskaMieszko Fortuński 5
PolskaMarek Kudlik 4
PolskaWojciech Szewczyk 6
PolskaWojciech Trajdos 5
PolskaMichał Lichodziejewski 6
PolskaMichał Lichodziejewski 5
PolskaWojciech Szewczyk 6
PolskaMateusz Śniegocki 4
PolskaWojciech Szewczyk 6