Największy rankingowy cykl turniejów organizowany w Europie Wschodniej składał się z 5 zawodów. Łącznie wystartowało w nim 275 zawodników z 18 państw. Wysoki poziom sportowy dostarczył obserwatorom wielu emocji. Po każdym turnieju zmieniał się lider generalnej klasyfikacji. Ostatecznie zwycięzcą został Wojciech Trajdos (Polska – TREFL Sopot), który na finiszu wyprzedził Radosława Babicę (Polska – CONTACT Kielce) i Huberta Łopotko (Polska – TREFL Sopot). Rewelacyjny wynik w tym sezonie osiągnął Melkonian Babken (Armenia), zajmując ostatecznie 6 miejsce. Najwyższe lokaty wywalczyli Polacy, których największa ilość startowała w całym cyklu. W poszczególnych imprezach zwyciężali:

1. POLISH OPEN – Dębica – Wojciech Trajdos Polska,
2. BULGARIA OPEN – Burgas – Radosław Babica Polska,
3. UKRAINE OPEN – Kijów – Melkonian Babken Armenia,
4. SLOVAKIAN OPEN – Komarno – Michal Gavenciak Czechy,
5. HUNGARIAN OPEN – Pecs – Wojciech Trajdos Polska.

Turniej, który gromadzi zawodników o różnym poziomie sportowym jest wspaniałą okazją sprawdzenia i rozwoju umiejętności. W założeniach sportowych jest on pierwszą „międzynarodową bramą” do dalszej kariery. Najlepsi zawodnicy biorący udział w cyklu „Best of the East” zajmowali wysokie lokaty w mistrzostwach Europy czy Euro Tour (S. Tot, T. Kapłan, I. Putnik, R. Babica, K. Stiepanow, V. Foldes).

Firma Mak Marketing składa podziękowania swoim partnerom za wsparcie finansowe i przygotowanie zawodów. W tym gronie są: Dynamic Billiard Niemcy, Iwan Simonis Belgia, Aramith Belgia, IBP Holandia oraz PINO Dębica, Real Billiard Sofia, Weekend Kijów, Golden West, Saturnus i Cactus Club Komarno oraz Fordan Centre Pećs.

Wykaz uczestników z poszczególnych państw:
Polska – 77 osób,
Węgry – 45,
Bułgaria – 40,
Chorwacja – 21,
Słowacja – 19,
Ukraina – 15,
Rumunia – 12,
Rosja – 10,
Serbia – 9,
Białoruś – 7,
Finlandia – 7,
Czechy – 4,
Łotwa – 3,
Estonia – 3,
Anglia – 2,
Armenia – 1,
Izrael – 1,
Grecja – 1.

The biggest tournament organized in Eastern Europe consisted of 5 tournaments. We encouraged 275 players from 18 countries to participate in it. Really advanced level of competition provided the on-lookers emotional engagement. After each part of the cycle we had different leader of rank list, but the final winner became W.Trajdos (Poland – club TREFL Sopot), who beat in the end R. Babica (Poland – club CONTACT Kielce) and Hubert Łopotko (Poland – club TREFL Sopot). Amazing achievement in this season belongs to Melkonian Babken (Armenia), who placed on 6th place in final rank list. Poles occurred to be the best, they were the leading nation as well when it comes to number of participants in each tournament. The top part of the rank list shaped in the following way:

1. POLISH OPEN – Dębica – Wojciech Trajdos Poland,
2. BULGARIA OPEN – Burgas – Radosław Babica Poland,
3. UKRAINE OPEN – Kijów – Melkonian Babken Armenia,
4. SLOVAKIAN OPEN – Komarno – Michal Gavenciak Czech Republic,
5. HUNGARIAN OPEN – Pecs – Wojciech Trajdos Poland.

A tournament that gains various players with various billiards abilities, gives players a chance to improve and to develope their. This tournament is also considered to be an „international gate” to further careere. This sentence may be based on the Euro Tour or European Championship rank lists where the regular participants of Best of the East tournaments placed on the top positions (S. Tot, T. Kapłan, I. Putnik, R. Babica, K. Stiepanow, V. Folder).

Mak Marketing would like to thank the partners for fionancial support and help in all the tournament preparations. Special thanks to: Dynamic Billiard Germany, Iwan Simonis Belgium, Aramith Belgium, IBP Netherland and PINO Dębica, Real Billiard Sofia, Weekend Kijów, Golden West, Saturnus i Cactus Club Komarno oraz Fordan Centre Pećs.

The register of the participants:
Poland – 77 players,
Hungary – 45,
Bulgaria – 40,
Croatia – 21,
Slovakia – 19,
Ukraine – 15,
Romania – 12,
Russia – 10,
Serbia – 9,
Belarus – 7,
Finland – 7,
Czech Rep. – 4,
Latvia – 3,
Estonia – 3,
England – 2,
Armenia – 1,
Izrael – 1,
Greece – 1.