Dynamic Best of the East 2014 – Podsumowanie


Od 12 lat Mak Marketing z partnerami organizuje drugi pod względem wielkości w Europie cykl otwartych turniejów w pool bilard. Przez ten okres zagrało w nim kilka tysięcy zawodników. Wielu spośród tych, którzy zaczynali sportową drogę w Dynamic Best, sięgnęło po medale mistrzostw Europy i zwyciężało w prestiżowych zawodach międzynarodowych. Pomimo upływu lat turniej nie utracił popularności. W 5 imprezach cyklu 2014 roku (Ruźomberok, Praga, Burgas, Bukareszt, Dębica) łącznie zagrało 254 bilardzistów z 16 państw (Polska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Czechy, Ukraina, Serbia, Macedonia, Rosja, Białoruś, Izrael, Gruzja, Liban, Mołdawia, Wielka Brytania i Włochy). Dzięki wsparciu sponsorów: Dynamic Billard Organization, Iwan Simonis i Aramith wypłacono nagrody w wysokości 18.000 euro. Dzięki aktywności Partnerów Cyklu informacje z imprez pokazały telewizje na Słowacji, w Rumunii i Polsce. Specjalne wyróżnienie: „Najlepszy Partner” otrzymał Adrian Tabacaru z firmy A.T.D. Dynamic z Bukaresztu, który nie tylko wzorowo przygotował turniej w Rumunii, ale wspierał zawodników ze swojego kraju w startach w pozostałych imprezach.

W porównaniu z rokiem 2013 w roku 2014 zagrała nieznacznie większa liczba zawodników, a zasięgiem objęto 3 państwa więcej. W odniesieniu do roku 2011 ilość grających wzrosła o 74 osoby. Wydzielenie w programie East European Billiard Council Bałtyckiej Ligi spowodowało, że w tym sezonie nie zagrali bilardziści z Litwy, Łotwy czy Estonii. Duże znaczenie mają także sukcesy polskich bilardzistów w mistrzostwach Europy. W obawie przed przegraną ze startu w Dynamic Best 2014 wycofało się duże grono ze Słowacji, Czech i Litwy. Od dwóch lat nie ma w turnieju bilardzistów z Węgier. Z drugiej strony zaktywizowała się Rumunia, Bułgaria i… Gruzja. Zanotowanie lekkiego wzrostu trzeba uznać za sukces. Bilard nadal odczuwa skutki kryzysu finansowego i kluby rezygnują ze wsparcia startów zawodników. Nie ma także w środowisku nowych liczących się sponsorów. Mak Marketing może jednak pochwalić się stabilnością i solidnością. Przez 12 lat nie zdarzyło się, aby turniej został odwołany, nie wypłacono nagród lub je zmniejszono. To z pewnością wyrobiło dobrą opinię o turnieju i pozwala myśleć o dalszej kontynuacji cyklu.

Dynamic Best of the East 2014 – Summary


For 12 years Mak Marketing with its partners has been organizing the second biggest in Europe cycle of open pool billiard tournaments. Few thousands players took part in the events along this time. Many of those, who had started their sport carreer in Dynamic Best, later got the medals of European Championships and prestigious international tournaments. In spite of the time which has passed since the first Dynamic Best of the East, the cycle is still very popular. Over 240 players from 16 countries (Poland, Romania, Bulgaria, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Serbia, Macedonia, Russia, Belarus, Israel, Georgia, Lebanon, Moldova, Great Britan and Italy) took part in 5 events of 2014 cycle (Ruzomberok, Prague, Burgas, Bucharest and Debica). Thank to the sponsors (Dynamic Billard Organization, Iwan Simonis and Aramith) we could offer the pool prize of 18.000 Euro. Thank to the activity of the partners the information about the events were given by the tv stations in Slovakia, Romania and Poland. The special distinction: „the Best Partner” was given to Adrian Tabacaru from A.T.D. Dynamic from Bucharest, who not only in perfect way prepared the tournament in Romania but also supported players from his country during other events.

Comparing with the last year, in 2014 we could watch similar amount of players but some of them came from the new three countries. In comparison with 2011, in this year 60 people more started in the events. The tournaments of Baltic Pool League as a program part of East European Billiard Council caused that players from Lithuania, Latvia and Estonie didn’t take part in Dynamic Best. Not irrelevant were the successes of Polish players during the European Championships. Many people from Slovakia, Czech Rep. and Lithuania did not play as they were affraid of the defeat. Since two years we haven’t seen players from Hungary. On the other hand countries like Romania, Bulgaria and Georgia became more active. Slight increas must be considered as a success. Billiard still suffers from the economical crisis and clubs are still giving up the supporting of the players. What is more there are no new sponsors. However Mak Marketing can be proud of its stability and reliability. For all the 12 years there was no situation that the tournament was cancelled or the prizes were not payed or decreased. It surely formed a good opinion about the cycle and we can think about the continuation of the cycle.