Slovakia 9-ball dla Kapłana.

„To był dobry, stojący na wysokim poziomie sportowym turniej” powiedział Samuel Koniar -prezes Słowackiego Związku Bilardowego. W klubie Galaxia zagrało 70 zawodników z 7 państw, a najlepszym został Tomasz Kapłan (POL). W drodze do zwycięstwa zagrał 7 meczy. W tym ostatnim, decydującym pokonał 7:5 Mateusza Śniegockiego.   Podium uzupełnili: Jaroslav Polach (SVK) i Karol Skowerski (POL) . Bez zastanowienia  można powiedzieć, że wygrali rutyniarze, gdyż każdy z medalistów od wielu lat należy do międzynarodowej czołówki. Jednak w pierwszej ósemce mamy także dwóch juniorów: Szymona Kurala (POL) i Dominika Jastrzębia (POL). Dodajmy, że Ci dwaj nie po raz pierwszy przebijają się na turniejowy szczyt męskiej rywalizacji.

Turniej Dynamic Billard Best of the East w Bratysławie z pewnością nie zadowolił oczekiwań każdego z uczestników. Najlepszy z Czechów David Zalman zakończył na 5 pozycji, najlepszy Bułgar – Micho Makendjiev, Białorusin- Dmitry Hryb oraz Austriak – Christian Necimer finiszowali na 9-16 pozycji. Ukraiński lider Vitalyi Patsura zakończył na 17 pozycji. Najskuteczniejszą z czterech kobiet grających w zawodach była Veronika Hubrtova (CZE). Verka awansowała do fazy pucharowej, gdzie pokonała Maksima Taragela z Austrii 5:1. Odpadła po porażce z klubowy kolegą Petrem Urbanem (CZE).

Pomimo obaw związanych z koronawirusem może zadowalać frekwencja. Niestety nie dali rady dojechać zawodnicy z Albanii i Płn. Macedonii. Zabrakło bilardzistów z Rumunii i Węgier, ale sytuacja bilarda w tych krajach jest niedobra.

„Zagrałem dobry turniej. W półfinale Tomek nie dał mi zbyt wielu szans. Mam od niedawna swój stół Dynamic III i możliwość przygotowania się do turniejów na profesjonalnym sprzęcie. To musi dać wyniki” – podsumował swój start najlepszy ze Słowaków Jarosław Polach.

Podczas imprezy odbyło się także szkolenie w zakresie anty-dopingowe przeprowadzone przez Marcina Krzemińskiego dyrektora, przewodniczącego Komisji Anty-Dopingowej Światowej Konfederacji Sportów Bilardowych.

Podziękowania za wsparcie cyklu należą się generalnym sponsorom: Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis S.A.  i Saluc S.A ( Aramith) z Belgii. Slovakia 9-Ball wsparł klub Galaxia oraz Słowacki Związek Bilardowy.

Pełne wyniki są na stronie:www.ebc-billiard.com. Kolejny turniej w Oradea w Rumunii 9-10 kwietnia. Będzie to jednocześnie Memoriał Adriana Tabacaru, zmarłego w 2021 roku działacza bilardowego i biznesmena z Rumunii, dyrektora Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC.

¼ finału

  1. Kapłan (POL) – D. Zalman (CZE) 7:4
  2. Polach (SVK) – D. Jastrząb (POL) 7:0
  3. Skowerski (POL) – S. Kural (POL) 7: 3
  4. Skoneczny (POL) – M. Śniegocki (POL) 6:7

½ finału

  1. Kapłan – J. Polach 7:1
  2. Skowerski – M. Śniegocki 3:7

Finał

  1. Kapłan – M. Śniegocki 7:5.

 

 

Slovakia 9-ball for Kapłan

This was a great tournament on a very high level– said Samuel Koniar, the President of the Slovakian Billiard Federation. Seventy players from 7 countries competed at the Galaxia club, and the best one was Tomasz Kapłan (POL). On his road to victory, he played 7 games. In the final, deciding game, he defeated Mateusz Śniegocki (POL) 7:5.   Other players who stood on the podium were: Jaroslav Polach (SVK) and Karol Skowerski (POL). One can well say that the winners were veterans, as each of them has belonged to the international group of leaders. However, two junior players made it to the Top 8: Szymon Kural (POL) and Dominik Jastrzab (POL). Let’s add that it is not the first time that these two young players have reached the top of the male league.

Unfortunately, the Dynamic Billiard Best of the East tournament in Bratislava certainly did not meet the expectations of all participants. The best Czech player, David Zalman, was 5th, the best Bulgarian – Micho Makendjiev, Belarussian – Dmitry Hryb, and Austrian contestants finished in positions 9-16. The Ukrainian leader Vitalyi Patsura was 17th. The most efficient of the four female contestants in the tournament was Veronika Hubrtova (CZE). Verka went as far as the playoffs, where she defeated Maksim Taragel from Austria 5:1. However, she was eliminated after losing to her club colleague Petr Urban (CZE).

In spite of the fears related to the coronavirus pandemic, the attendance was satisfactory. Unfortunately, the players from Albania and Northern Macedonia could not make it to the tournament. There were no representatives of Romania and Hungary, but this is because the condition of billiard in these countries is rather poor.

I played a good tournament. In the semi-finals, Tomek did not give me many chances. I have recently bought a Dynamic III table, so I can prepare for the tournaments on professional equipment. This has to bring some good results. This is how the best Slovakian player, Jarosław Polach, summed up his performance.

The event also included an anti-doping training session conducted by Marcin Krzemiński, the Director and Chairman of the Anti-Doping Committee of the World Confederation of Billiard Sports.  

We would like to thank the general sponsors: Dynamic Billiard Organization from Germany, Iwan Simonis S.A.  and Saluc S.A. ( Aramith) from Belgium for their support. Slovakia 9-Ball was supported by the Galaxia club, Cuetec, Kamui and the Slovakian Billiard Federation.

Full results are available at www.ebc-billiard.com. The next tournament will take place in Oradea, Romania, on the 9-10 of April. This will also be a Memorial of Adrian Tabacaru, the Romanian billiard promoter and businessman, Director of the International Billiard Academy EEBC, who died in 2021.