2022 Dynamic Billard Best of the East – Season Summary.

Five tournaments were played as part of the 2022 Dynamic Best series. Players competed in: Bratislava, Oradea, Kielce, Petrich and Tirana. The worst threat related to COVID-19 was over, but the situation in individual European countries was still closely watched. The Russian-Ukrainian conflict also had a very serious impact on the functioning of our organisation, which operates mainly in Eastern Europe.  However, the results of this season are much better compared to 2021. A year ago we welcomed 201 participants from 15 countries. In 2022, 275 players from 16 countries participated in the tournaments.  The largest number of players (108) attended the tournament in Kielce, Poland, which was the 100th event in the Best of the East series.

For the first time, the series was won by an 18-year-old billiards player. Szymon Kural ended the season with a significant lead by winning the 9-Ball tournaments in Romania and Albania, ending up second in Bulgaria, third in Poland and fifth in Slovakia. He won a cash prize of €3,200 and two Cuetec Carbon cues worth around €1,400.

Junior player Dominik Jastrząb is second in the ranking. The 17-year-old billiards player from Poland surprised us ending up second in Kielce and 5th in Bratislava and Tirana.   The third place on the podium is held by Petr Urban from the Czech Republic. His best achievement was 2nd place in Tirana.

The annual scores are presented below:

  1. Szymon Kural (POL) – 415 pts.,
  2. Dominik Jastrząb (POL) – 315 pts.,
  3. Petr Urban (CZE) –  290 pts.,
4 Zalman David (CZE) 285  
5 Skoneczny Mariusz (POL) 255  
6 Polach Jaroslav (SVK) 230  
7 Zajac Dominik (POL) 215  
8 Maciol Daniel (POL) 200  
9 Hajshman Ladislav (CZE) 200  
10 Skowerski Karol (POL) 185  
11 Kapitančik Marcel (CZE) 165  
12 Makendjiev Milcho (BUL) 155  
13 Kapłan Tomasz (POL) 150  
14 Köles Balazs (SVK) 150  
15 Hajduch Michal (CZE) 150  

 

 

       

Operating on an international market requires reliable partners. We would like to kindly thank the event hosts, including:

Slovak Billiard Association – Samuel Koniar and Galaxia Club from Bratislava,

Black&White Club from Oradea and Czirjak Levente,

Bo&Bo Club – Balkan Billiard Centre from Petrich – Georgi Bozhkov and the City of Petrich,

Polish Billiard Association – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe from Kielce, the City Council of Kielce and the Marshal’s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship in Kielce,

Albanian Billiard Federation from Tirana – Edmond Loku.

The participation of players from the Czech Republic was sponsored by Maple Billiard Club from Pardubice – Jaroslav Javurek-Jaroslav Horenovsky.

The referees were: Alexandru Balas -ROM (chief judge), Piotr Kędzior, Adam Ściga, Małgorzata Dąbek and Jan Niewęgłowski. 

We would also like to extend out thanks to the companies: Dynamic Billard Organisation from Germany, Iwan Simonis S.A. from Belgium, Wameter S.A. (Aramith) from Belgium, who have supported the series for 20 years.  We also had new sponsors: Cuetec, which offered 5 professional cues for the winners, and Kamui.

We also want to express our gratitude for the support of the local media. We would like to thank journalists from Poland, Bulgaria, Romania, Albania and Slovakia.

For the past 21 seasons, the director and initiator of the series has been Marcin Krzeminski who is the president of Mak Marketing and the East European Billiard Council.

 

 

 

2022 Dynamic Billard Best of the East – Podsumowanie sezonu.

Pięć turniejów utworzyło cykl Dynamic Best w 2022 roku. Zawodnicy rywalizowali w: Bratysławie, Oradei, Kielcach, Petrich i Tiranie. Najgorszy okres zagrożenia koronawirusem mieliśmy za sobą, ale nadal cześć osób uważnie obserwowała sytuację w poszczególnych państwach Europy. Nie pomagał nam także konflikt rosyjsko-ukraiński, mający bardzo poważny wpływ na pracę naszej organizacji działającej głównie w Europie Wschodniej.  Jednak wyniki tego sezonu są znacznie lepsze od 2021. Rok temu mieliśmy 201 uczestników z 15 państw. W roku 2022 w rankingu sklasyfikowanych jest 275 bilardzistów z 16 państw.  Najliczniejszy turniej odbył się w Polsce i zgromadził 108 zawodników. Turniej w Kielcach był szczególnym, bo było to 100. sportowe spotkanie w ramach cyklu Best of the East.

Pierwszy raz w historii cykl wygrał 18-letni bilardzista. Szymon Kural zakończył sezon z dużą przewagą punktową wygrywając Romania i Albania 9-Ball, w Bułgarii był drugi, w Polsce trzeci, a w Słowacji piąty. Dało mu to ok. 3.200 euro i dwa kije Cuetec Carbon o wartości ok. 1.400 euro.

Drugim w rankingu jest także junior Dominik Jastrząb. 17-letni bilardzista z Polski pozytywnie zaskoczył nas 2 miejscem w Kielcach oraz 5 lokatami w Bratysławie i Tiranie.   Na podium znalazł się Czech Petr Urban. Dla niego najlepszym wynikiem było 2 miejsce w Tiranie.

Roczne wyniki przedstawiają się następująco:

  1. Szymon Kural (POL) – 415 pkt,
  2. Dominik Jastrząb (POL) – 315 pkt,
  3. Petr Urban (CZE) –  290 pkt,
4 Zalman David (CZE) 285  
5 Skoneczny Mariusz (POL) 255  
6 Polach Jaroslav (SVK) 230  
7 Zajac Dominik (POL) 215  
8 Maciol Daniel (POL) 200  
9 Hajshman Ladislav (CZE) 200  
10 Skowerski Karol (POL) 185  
11 Kapitančik Marcel (CZE) 165  
12 Makendjiev Milcho (BUL) 155  
13 Kapłan Tomasz (POL) 150  
14 Köles Balazs (SVK) 150  
15 Hajduch Michal (CZE) 150  

 

 

       

Do pracy na międzynarodowym rynku potrzeba dobrych partnerów. Serdeczne podziękowania należy przekazać gospodarzom imprez, którymi byli:

Słowacki Związek Bilardowy – Samuel Koniar i Galaxia Club z Bratysławy,

Black&White Club z Oradei  i Czirjak Levente,

Bo&Bo Club – Balkan Billiard Centre z Petrich – Georgi Bozhkov i Miasto Petrich,

Polski Związek Bilardowy – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

Albańska Federacja Bilardowa w Tiranie – Edmond Loku.

Udział zawodników z Czech sponsorował Maple Biliard Club z Pardubic – Jaroslav Javurek-Jaroslav Horenovsky.

Nadzór sędziowski sprawowali: Alexandru Balas -ROM (sędzia główny) oraz Piotr Kędzior, Adam Ściga, Małgorzata Dąbek i Jan Niewęgłowski.  

Wielkie podziękowania za wsparcie kierujemy do firm: Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis S.A. z Belgii, Wameter S.A. (Aramith) z Belgii, które wspierają cykl od 20 lat.  Nowymi sponsorami był Cuetec- przekazując 5 profesjonalnych kijów dla zwycięzców i Kamui.

W podsumowaniu nie można pominąć wsparcia lokalnych mediów. Dziękujemy dziennikarzom z Polski, Bułgarii, Rumunii, Albanii i Słowacji.

Od 21 sezonów dyrektorem i kreatorem cyklu jest Marcin Krzemiński będący prezesem firmy Mak Marketing i East European Billiard Council.