A junior from Krakow won the Memorial.

Szymon Kural of TCF HUB Krakow won the international Dynamic Billard Best of the East – Adrian Tabacar Memorial tournament in Oradea. In the final, the junior from Poland defeated the experienced Melkonyan Babken from Romania 7:6, and earlier 7:1 the two-time Dynamic Best ranking winner Ioan Ladanyi from Romania.  Koles Balas from Slovakia and Ioan Ladanyi, who represented for many years the Adrian Tabacaru club, won the bronze medals. The event featured 88 competitors from Bulgaria, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Romania. The tournament was also a memorial for Adrian Tabacaru, a Romanian billiard activist who passed away last year. Adrian’s wife Maria attended the event. As many as five executives of the East European Billiard Council came to Oradea: President Marcin Krzeminski (POL), Vice Presidents Samuel Koniar (SVK), Jaroslav Horenovsky (CZ), Director Piotr Kędzior (POL), and Secretary of the International Billiard Academy EEBC Georgi Bozhkov (BUL). During the opening ceremony, a presentation commemorated the late Adrian Tabacaru, President Krzeminski and Vice President Samuel Koniar presented Maria Tabacaru with the „Friend of EEBC” badge. Adrian Tabacaru also received the award posthumously.  The president of the EEBC spoke of working with the deceased, and his wife Maria received flowers and gifts. After taking a commemorative photo, the judges went to work: Alexandru Balas (ROM) and Piotr Kędzior (POL).

The group games were conducted on Saturday. The players played 132 matches in 22 groups. Unexpectedly, Filip Lebduska (CZ), Michał Turkowski (POL), Raul Maican (ROM), and Erik Tenk (SVK) ended their participation in the tournament at this stage.

In the knockout stage at the 17th rank came the end for such accomplished pool players as Karol Skowerski, Milcho Makendjiev (BUL), Petr Urban (CZ), Cristian Surdea, and Ciprian Gandać (ROM).

Jaroslav Polach (SVK), David Zalman (CZ), Ladislav Hajsman (CZE), Kamil Spicha (POL), Calvin Washburn (CZ), Velerin Cattani (ROM), Michal Hajduch (SVK) and Alexandru Cotescu (ROM) were also unable to open the door to the top eight.

In the quarterfinals, there were 3 Poles, 3 Romanians, a Hungarian, and a Slovak. Mariusz Skoneczny (PL), Babken Melkonyan and Ioan Ladanyi (ROM) were believed to have the greatest chances of victory. Meanwhile, the 18-year-old world junior vice-champion Szymon Kural won over Skoneczny by 7:5. Melkonyan finished the match 7:3 against Julian Costea (ROM), while Ladanyi defeated Richard Csabalik (HUN) 7:3.  In the last match of this phase Dominik Zając (POL) lost 5:7 to Balazsovi Koles (SVK).

In the semifinals the quiet Babken 7:3 outscored Balazs, and Szymon won Ioan to one.

In the final, Szymon took the lead. Then Babken responded and it looked like he would win the gold medal. However, one mistake and then putting the white ball in the pocket after a sensational jump brought Kural to a 6:6 draw. Szymon finished the last game without any mistakes.

„I felt like Adrian Tabacaru was with us and wrote the script for the competition. In the international Dynamic Billard Best of the East tournament, which was his memorial, the winner was a junior from Poland, Szymon Kural. I remember many of my conversations with Adrian regarding youth sports and how he cared about juniors. Now a junior won for the first time in the history of the tournament,” said president Marcin Krzeminski.

Szymon Kural received the cup, the medal, 1000 euros, and a Cuetec Cynergy cue worth about 700 euros.

 

 

 

The memorial created a unique atmosphere. There were far more expressions of affection and collegial gestures than at other tournaments. The event was warmly supported by Lavrente Jozsef Czirjak, who took care of special T-shirts with the photo of Adrian and Maria Tabacaru, gifts, and dinner meetings. EEBC covered the cost of lodging for guests and staff, judges, and some travel to the tournament. The Black & White Club provided the tables. As strategic sponsors Dynamic Billard (GER), Ivan Simonis S.A. (BEL), Aramith (BEL), Cuetec (USA), and Kamui (JAP) helped to make this happen.

 

Memoriał wygrał junior z Krakowa.

Szymon Kural z TCF HUB Kraków zwyciężył w międzynarodowym turnieju Dynamic Billard Best of the East – Memoriale Adriana  Tabacaru w Oradei. W finale junior z Polski pokonał doświadczonego Melkonyana Babkena z Rumunii 7:6, a wcześniej 7:1 dwukrotnego zwycięzcę rankingu Dynamic Best Ioana Ladanyi z Rumunii.  Brązowe medale wywalczyli Koles Balas ze Słowacji oraz grający przez wiele lat w barwach klubu Adriana Tabacaru Ioan Ladanyi . W imprezie startowało 88 zawodników z Bułgarii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Turniej był jednocześnie memoriałem Adriana Tabacaru, rumuńskiego działacza bilardowego, który zmarł w ubiegłym roku. W imprezie uczestniczyła żona Adriana Maria. Do Oradei przyjechało aż pięciu członków kierownictwa East European Billiard Council: prezes Marcin Krzemiński (POL), wiceprezesi Samuel Koniar (SVK), Jaroslav Horenovsky (CZ), dyrektor Piotr Kędzior (POL), a także sekretarz Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC Georgi Bozhkov (BUL). Podczas uroczystego otwarcia wyświetlono prezentację przypominającą zmarłego Adrian Tabacaru, prezes Krzemiński i wiceprezes Samuel Koniar wręczyli Marii Tabacaru odznakę „ Przyjaciel EEBC”. Wyróżnienie pośmiertnie otrzymał także Adrian Tabacaru.  Prezes EEBC powiedział o współpracy ze zmarłym, a żona Maria otrzymała kwiaty i upominki. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia do pracy ruszyli sędziowie: Alexandru Balas (ROM) i Piotr Kędzior (POL).

W sobotę przeprowadzono gry grupowe. Zawodnicy w 22 grupach rozegrali 132 mecze. Niespodziewanie na tym etapie udział w turnieju zakończyli: Filip Lebduska (CZ), Michał Turkowski (POL), Raul Maican (ROM) i Erik Tenk (SVK).

W fazie pucharowej na 17 miejscu zatrzymali się tak utytuowani bilardziści jak: Karol Skowerski, Milcho Makendjiev (BUL), Petr Urban (CZ) oraz Cristian Surdea i Ciprian Gandać (ROM).

Drzwi do najlepszej ósemki nie byli w stanie otworzyć także: Jaroslav Polach (SVK), David Zalman (CZ), Ladislav Hajsman (CZE), Kamil Spicha (POL), Calvin Washburn (CZ), Velerin Cattani (ROM), Michal Hajduch (SVK) i Alexandru Cotescu (ROM).

W ćwierćfinale znalazło się 3 Polaków, 3 Rumunów, Węgier i Słowak. Największe szanse na zwycięstwo dawano: Mariuszowi Skonecznemu (PL) oraz Babkenowi Melkonyan i Ioanowi Ladanyi (ROM). Tymczasem 18-letni wicemistrz świata juniorów Szymon Kural 7:5 wygrał ze Skonecznym. Melkonyan 7:3 zakończył mecz z Julianem Costea (ROM), a Ladanyi 7:3 pokonał Richarda Csabalika (HUN).  W ostatnim pojedynku tej fazy Dominik Zając (POL) 5:7 uległ Balazsovi Koles (SVK).

W półfinale spokojny Babken 7:3 wypunktował Balazsa, a Szymon do jednego ograł Ioana.

W finale prowadzenie rozpoczął Szymon. Później do głosu doszedł Babken i wyglądało, że on sięgnie po złoty medal. Jednak jeden błąd, a następnie umieszczenie po rewelacyjnym skoku w łuzie bili białej spowodowało, iż Kural doprowadził do wyniku 6:6. Ostatnią partię Szymon zakończył bez pomyłki.

„Miałem wrażenie, że Adrian Tabacaru jest z nami i napisał scenariusz zawodów. W międzynarodowym turnieju Dynamic Billard Best of the East, będącym jego memoriałem, zwyciężył junior z Polski Szymon Kural. Pamiętam wiele moich rozmów z Adrianem dotyczących sportu młodzieżowego i jak mu na juniorach zależało. Teraz pierwszy raz w historii cyklu zwyciężył junior” powiedział prezes Marcin Krzeminski.

Szymon Kural otrzymał puchar, medal, 1000 euro oraz kija Cuetec Cynergy o wartości ok. 700 euro.

Memoriał stworzył niepowtarzalną atmosferę. Znacznie więcej, niż podczas innych turniejów, było wyrazów sympatii i koleżeńskich gestów. Gorąco wsparł zawody Lavrente Jozsef Czirjak, który zadbał o specjalne koszulki ze zdjęciem Adriana i Marii Tabacaru, upominki i spotkania kolacyjne. EEBC pokryło koszty noclegów gości i obsługi, sędziów oraz część przejazdów na turniej. Klub Black& White dał do dyspozycji stoły. Z uczestnikami byli strategiczni sponsorzy: Dynamic Billard (GER), Iwan Simonis S.A. (BEL), Aramith (BEL) oraz Cuetec (USA) i Kamui (JAP).