Cykl Dynamic Best of the East 2013 dobiegł końca. Najlepszym zawodnikiem sezonu został polski bilardzista Mieszko Fortuński z klubu DSB Bandaclub Sky Tower Wrocław. Turnieje zorganizowane przez firmę Mak Marketing i jej partnerów odbyły się w Polsce, Czechach, Bułgarii, Rumunii i Słowacji. W rankingu zostało sklasyfikowanych 241 zawodników z 13 państw.

      „To był trudny, ale ciekawy sezon. Bardzo dziękuję moim partnerom za wsparcie i gościnność. Akcja promocji sportu bilardowego w Europie Wschodniej jest potrzebna. Dynamic Best of the East, to najtańsza i najłatwiej dostępna cykliczna rywalizacja w Europie. W 2013 roku po latach przerwy wróciliśmy do Czech, Rumunii i na Słowację. To nasz wspólny, duży sukces” – podsumował dyrektor cyklu Marcin Krzemiński.

SLOVAKIAN 10-Ball

      Ostatni, piąty turniej odbył się w klubie Arena w Ruźomberku na Słowacji. Zagrali w nim zawodnicy z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Zgodnie z przewidywaniami zwycięzcami zostali Polacy, ale z pewnością nie te osoby były typowane do złotego i srebrnego medalu. Mieszko Fortuński i Konrad Juszczyszyn stawali już na podium w tym roku, ale większe szanse dawano mistrzom Europy: Mateuszowi Śniegockiemu, Tomaszowi Kapłanowi czy Mariuszowi Skonecznemu. Wśród głównych rywali polskich gwiazd wymieniano: Jaroslava Polacha Słowacja, Davida Zalmana Czechy, Stanimira Ruslanowa Bułgaria i Ioana Ladany Rumunia. Tymczasem już w fazie grupowej doszło do niespodzianek. Do 16. najlepszych nie weszli Kapłan, Polach oraz brązowy drużynowy medalista mistrzostw Europy B. Rozwadowski. Do fazy pucharowej niestety nie awansował żaden ze Słowaków, co bardzo gorąco komentowali miejscowi kibice. Czeską i rumuńska nadzieję na medal powstrzymał Karol Skowerski. Zwycięzca World Pool Masters 2012 z Zalmanem wygrał 7:4, a z Ladanym 7:0. Wcześniej Ladany pokonał Ruslanova 7:2. W tym samym czasie Fortuński wysłał do domu Śniegockiego. Do półfinału awansowali więc tylko zawodnicy Polskiego Związku Bilardowego. Mecz M. Fortuński – K. Skowerski zakończył się wynikiem 7:3, a w pojedynku K. Juszczyszyn – W. Sroczyński było 7:4. Przypomnieć należy, że Wojciech Sroczyński w tym miesiącu wygrał Challenge of Champions – Galeria Echo Cup w Polsce, a Konrad Juszczyszyn był trzeci w Dynamic Best of the East w Bułgarii. Finał to gra do jednej bramki. 7:1 wygrał Fortuński zostając mistrzem Slovakia 10-Ball i całego rocznego cyklu. Najlepszym juniorem został Krystian Ćwikła Polska, a najlepszą zawodniczką Maria Levova Bułgaria. Informacje z zawodów podała słowacka telewizja narodowa. Poprzez TVSports.pl można było oglądać wyniki on-line.

      Słowa podziękowania należą się Markowi Potaśovi – właścicielowi klubu Arena oraz Słowackiemu Związkowi Bilardowemu, który finansowo wsparł udział swoich zawodników. W niecodziennej roli lidera turnieju wystąpił prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski.

Dynamic Best of the East 2013

      To już 10 sezon, gdzie generalnym organizatorem cyklu jest kielecka firma Mak Marketing prowadzona przez Marcina Krzemińskiego. W 2013 roku głównymi partnerami byli: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe z Kielc, Billiard Centrum Praga – Stefan Hovorka, Bułgarska Federacja Bilardowa – Ivan Kameniarski, ATD Dynamic Bukareszt – Adrian i Maria Tabacaru oraz Club Arena Ruźomberok – Marek Potaś. Sponsorami cyklu byli: Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis S.A., Saluc S.A z Belgii oraz Kamui z Japonii. Patronat sprawowała organizacja promująca sportowy bilard w Europie Wschodniej European Billiard Council. Po raz pierwszy zawody kontrolowali sędziowie z Polski, Bułgarii, Czech i Rumunii.

      W pierwszej dziesiątce sezonu 2013 jest 7 Polaków, 2 Bułgarów i 1 Rumun. W 2012 roku lider Karol Skowerski zebrał 560 punktów i drugiemu Radosławowi Babicy zabrakło do niego aż 160 pkt. W 2013 Mieszko Fortuński nie wygrał już z taką przewagą. Zebrał 507,5 pkt, a M. Lichodziejewski 450 pkt. Rekordzistą w Dynamic Best jest Radosław Babica, który w 2011 roku zebrał aż 590 pkt. Wówczas drugi Tomasz Kapłan miał 525 pkt. Z najmniejszą przewagą wygrała w 2010 roku Melkonyan Babken, który wywalczył 500 pkt. Drugi R. Babica miał 491,25 pkt. Kolejny sezon sportowy rozpocznie się wiosną 2014 roku. Obecnie Mak Marketing prowadzi rozmowy z gospodarzami imprez.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolskaKarol Skowerski 7
RumuniaIoan Ladany 0
PolskaKarol Skowerski 3
PolskaMieszko Fortuński 7
PolskaMieszko Fortuński 7
PolskaMichał Turkowski 4
PolskaMieszko Fortuński 7
PolskaKonrad Juszczyszyn 1
PolskaKonrad Juszczyszyn 7
PolskaSebastian Batkowski 3
PolskaKonrad Juszczyszyn 7
PolskaWojciech Sroczyński 4
PolskaWojciech Sroczyński 7
PolskaDominik Zając 3

Dynamic Best of the East 2013 cycle is finished. Polish player – Mieszko Fortunski from Bandaclub Sky Tower Wroclaw became the best player of the season. The tournaments organized by Mak Marketing Company and its partners took place in Poland, Czech Republic, Bulgaria, Romania and Slovakia. 241 people from 13 countries were classified in the ranking.

      „It was difficult but interesting season. I am very thankful my partners for their support and hospitality. Promotion of billiard sport in Eastern Europe is really needful. Dynamic Best of the East is the cheapest and most easily available cyclical competition in Europe. After years of break we came back in 2013 to Czech Republic, Romania and Slovakia. It is our common big success” – concluded the director of the cycle – Marcin Krzeminski.

SLOVAKIAN 10-Ball

      The fifth and the last tournament took place in Arena Club in Ruzomberok in Slovakia on 21-22.09.2013. Players from Poland, Czech Republic, Romania, Bulgaria and Slovakia took part in the competition. According to the predictions Polish players became the winners but for sure not these particular people were considered as a gold and silver medalists. Mieszko Fortunski and Konrad Juszczyszyn were standing on the podium in this season but the favourites were European champions: Mateusz Sniegocki, Tomasz Kaplan or Mariusz Skoneczny. Amongst the main rivals of polish stras were for example Jaroslav Polach Słowacja, David Zalman Czechy, Stanimir Ruslanov Bułgaria and Ioan Ladany Rumunia. Meanwhile in the group stage we saw some surprises. Kaplan, Polach and European Championhsips team bronze medalist – B. Rozwadowski did not get to the best 16. Not even one player from Slovakia got to the next stage what was often commented by local funs. Karol Skowerski eliminated players from Czech Rep. and Romania. The winner of World Pool Masters 2012 defeated Zalman 7:4 and Ladany 7:0, who before had won with Ruslanov 7:2. In the same time Fortunski sent Sniegocki back home. To the semifinals got only players from Polish Billiard Association. M. Fortunski defeated K. Skowerski 7:3 and K. Juszczyszyn was better than W. Sroczynski and won 7:4. It is worth to mention that Wojciech Sroczynski in this month became the winner of the Challenge of Champions – Galeria Echo Cup in Poland and Konrad Juszczyszyn was third in Dynamic Best of the East in Bulgaria. In a final we could see a big dominance of Fortunski who won 7:1 and became th winner of Slovakia 10-Ball and this year cycle. The best junior player was Krystian Cwikla Polska and in women’s competition the best was Maria Levova Bułgaria. National Television from Slovakia was informing about the results of the tournament. On-line results were provided by TVSport.pl.

      Thanks to Marek Potas – the owner of Arena Club and Slovakian Billiard Association for financial suport for their players. In out of the ordinary role of the leader of the tournament we could see the President of Polish Billiard Association – Grzegorz Kedzierski.

Dynamic Best of the East 2013

      It was the 10 season when the main organizer of the cycle was Mak Marketing Company from Kielce lead by Marcin Krzeminski. In 2013 the most important partners were: Swietokrzyskie Billiard Association from Kielce, Billiard Centrum Prague – Stefan Hovorka, Bulgarian Billiard Federation -Ivan Kamenarski, ATD Dynamic Bucharest – Adrian and Maria Tabacuru and Arena Club Ruzomberok – Marek Potas. The sponsors of the cycle were: Dynamic Billard Organization from Germany, Iwan Simonis, Saluc from Belgium and Kamui from Japan. The patronage was performed by European Billiard Council – the organization promoting billiard sport in Eastern Europe. For the first time the competition was controlled by the referees from Poland, Bulgaria, Czech Republic and Romania.

      In the best 10 of this season there are 7 players from Poland, 2 from Bulgaria and 1 from Romania. In 2012 the leader – Karol Skowerski collected 560 points and the vice champion – Radoslaw Babica had 160 point less. In this year the advantage of Mieszko Fortunski was not as big as year before. He got 507,5 points and the second in this season – M. Lichodziejewski 450 points. The record-holder of the Dynamic Best of the East is Radoslaw Babica who collected 590 points in 2011 and the second was Tomasz Kaplan with 525 points. The smallest advantage over the second player had Melkonyan Babken who got 500 points and won with Radoslaw Babica who collected 491,25 points. The next season will start in the spring 2014. Mak Marketing is holding talks with the hosts of the events.

Quarter-finals Semi-finals Final
PolandKarol Skowerski 7
RomaniaIoan Ladany 0
PolandKarol Skowerski 3
PolandMieszko Fortuński 7
PolandMieszko Fortuński 7
PolandMichał Turkowski 4
PolandMieszko Fortuński 7
PolandKonrad Juszczyszyn 1
PolandKonrad Juszczyszyn 7
PolandSebastian Batkowski 3
PolandKonrad Juszczyszyn 7
PolandWojciech Sroczyński 4
PolandWojciech Sroczyński 7
PolandDominik Zając 3