Rumuński zawodnik Cyprian Gindać został zwycięzcą trzeciego turnieju Dynamic Best of the East 2013. Zgodnie z tradycją zawody odbyły się nad Morzem Czarnym w Bułgarii.

      Z pewnością niewiele osób stawiało na Cristiana, który od kilku lat pracuje i mieszka w Hiszpanii. Tam też gra w klubie Planeta Pool w Vittorii. Jednocześnie nie stracił on kontaktu z rumuńskim bilardem reprezentując klub Arta Braśov. Zwycięzca Bulgarian 10-Ball wcześniej wygrał turniej Gold Cue oraz zdobył tytuł Mistrza Rumunii w 9-bil w 2009 roku. W finale – w Burgas – Gindać pokonał byłego mistrza Europy Sandora Tota Serbia 8:6. Podium uzupełnili Konrad Juszczyszyn z Banda Club Wrocław Polska oraz bułgarski numer 1 Stanimir Rusłanov Bułgaria. Ostatecznie w grach uczestniczyło 79 zawodników reprezentujących: Serbię, Rumunię, Polskę, Słowację, Macedonię, Rosję i Bułgarię.

      „Dla promocji turnieju to dobra sytuacja, gdy na podium mamy zawodników z różnych państw. Mam nadzieję, że to zmotywuje bilardzistów z Rumunii, Bułgarii czy Serbii do większej aktywności sportowej. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z dużej ilości grających oraz faktu, że władze Burgas wspierają nasz turniej” – powiedział główny organizator Marcin Krzemiński z Mak Marketing.

      Mecze turniejowe odbywały się w czterech klubach: Target, RSP, Cameo i Mall. W pierwszej fazie turnieju grano systemem Robin Round (w grupach). Tutaj niespodzianką była przegrana zwycięzcy cyklu Dynamic Best w 2010 roku Melkonyana Babkena Armenia. Dodać jednak należy, że Babken ma problemy zdrowotne i w ich efekcie gra z odwrotnej pozycji (grał lewą ręką, a obecnie próbuje się przestawić na grę prawą). W fazie pucharowej dobrze prezentował się Stanimir Rusłanow Bułgaria, który w drodze do półfinału pokonał dwóch Polaków Mieszka Fortuńskiego (7:1), Michała Lichodziejewskiego (8:5) oraz Roberta Bragę Rumunia (8:2). Niespodzianką była także wygrana młodego Konrada Juszczyszyna Polska z doświadczonym Goranem Mladenovićem Serbia (7:2). Juszczyszyn następnie pokonał Nikolaia Bekiarova Bułgaria (8:2). W tym czasie Sandor Tot wyeliminował Bułgarów Kalina Verbanowa (8:2) i Kristiana Spasova (8:3). Zwycięzca turnieju C. Gindać wygrał pojedynki Maximilianem Simonescu Rumunia (7:0), Ivanem Pravtshevem Bułgaria (7:1) oraz Raulem Maicanem Rumunia (8:5). W półfinałach oba mecze zakończyły się wynikiem 8:5. W meczu Tot-Juszczyszyn zwyciężyło doświadczenie. Konrad rozpoczął od prowadzenia, ale potem zabrakło mu rozwagi. W pojedynku Gindać-Rusłanow zawodnik z Rumunii popełnił mniej błędów. W finale Tot nie wytrzymał psychicznie. Bardziej kreował swój wizerunek niż dbał o grę. To był pokaz zachowań z minionej epoki. Ten bardzo dobry zawodnik czasem zapomina, że czasy się zmieniły. Wykorzystał to Gindać, który z konsekwencją zdobywał kolejne punkty.

      „To nie był mój najlepszy turniej. Popełniłem za dużo błędów, ale rywale zrobili ich więcej. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa” – powiedział Cristian.

      Najlepszym juniorem (do 16 lat) został Martin Stankov Bułgaria, który wygrał dwa mecze w grupie.

      W ceremonii otwarcia i zakończenia turnieju uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. Gościem specjalnym był mistrz olimpijski w boksie. Podziękowania za przygotowanie turnieju należą się Bułgarskiej Bilardowej Federacji z prezesem Ivanem Kameniarskim oraz właścicielom klubów, w których rozgrywano mecze. W Bulgarian 10-Ball dyrektor turnieju Marcin Krzemiński postanowił zatrudnić wyłącznie sędziów z kraju gospodarza. Nad meczami czuwali: Rosita Apostolova, Ani Angelova i Vladimir Popov. „Chcę w ciągu najbliższych lat utworzyć międzynarodową grupę sędziów, którzy będą pracowali przy imprezach Mak Marketing i European Billiard Council. Będzie to także dobrze służyło narodowym federacjom” – powiedział M. Krzemiński.

      Następny turniej Dynamic Best of the East odbędzie się w Rumunii w dniach 24-25 sierpnia 2013 r.

1/4 finału 1/2 finału Finał
BułariaSpasian Spasov 4
SerbiaSandor Tot 8
SerbiaSandor Tot 8
PolskaKonrad Juszczyszyn 5
BułgariaNikolai Beciarov 2
PolskaKonrad Juszczyszyn 8
SerbiaSandor Tot 6
RumuniaCristian Gindać 8
RumuniaRaul Maican 5
RumuniaCristian Gindać 8
RumuniaCristian Gindać 8
BułgariaStanimir Ruslanov 5
RumuniaRobert Braga 2
BułgariaStanimir Ruslanov 8

 

Cristian Gindać from Romania became the winner of third tournament in cycle of Dynamic Best of the East 2013 played on 13-14.07.2013 in Bourgas.

      According to the tradition the event took place at Black Sea in Bulgaria. It is certain that not to many people considered Cristian as a favourite. He lives and works in Spain where also plays in Planeta Pool Club in Vistoria but still stays in touch with romanian billiard and represents Arta Brasov club. Before the victory in Bulgarian 10-ball he won the Gold Cue tournament and got the title of the Champin of Romania in 9-ball in 2009. In a final match in Burgas Gindać defeated the former European Champion – Sandor Tot Serbia 8:6. Konrad Juszczyszyn from Banda Club Wroclaw Poland and bulgarian no. 1 – Stanimir Ruslanov Bulgaria got the third places. In genneral 79 players from Serbia, Romania, Poland, Slovakia, Macedonia, Russia and Bulgaria took part in the competition.

      „It is a good situation for the tournament promotion when players from different countries stand on the podium. I hope that it will motivate billiard players from Romania, Bulgaria or Serbia to be more active in sport area. Generally I am very glad that so many players joined the competition and that municipality of Bourgas supported our tournament” – said the general organizer – Marcin Krzeminski from Mak Marketing.

      The matches was played in four clubs: Target, RSP, Camei and Mall. During the first stage players competed in Robin Round system (groups). Surprisingly Melkonyan Babken Armenia – the winner of the Dynamic Best in 2010 dropped out at this stage. It is worth to mention that Babken suffers from health issues and that why he plays in reversed position (played the left hand and now is trying with the right hand). Stanimir Ruslanov Bulgaria played very well in knock out stage and eliminated two Poles – Mieszko Fortuński Poland (7:1), Michal Lichodziejewski Poland (8:5) and Robert Braga Romania (8:2). The win of young Konrad Juszczyszyn Polandwith experienced Goran Mladenović Serbia (7:2) was also a big surprise. Then he defeated Nikolai Bekiarov Bulgaria (8:2). In the same time Sandor Tot eliminated two Bulgarian players: Kalin Verbanov Bulgaria (8:2) and Kristian Spasov Bulgaria (8:3). The winner of the tournament in his way to the final defeated Maximilian Simonescu Romania (7:0), Ivan Pravtshev Bulgaria (7:1) and Raul Maican Romania (8:5). Both semifinals ended with the score 8:5. In match between Tot and Juszczyszyn the experience of the first one was the way to success. Konrad had started with leading but then he didn’t keep calm and lost the match. In contest Gindać – Ruslanov the player from Romania made less mistakes. In a final Tot was not able to deal with stress and was much more concentrated on his image than on playing. It was a show of behaviour from previous age. This very good player sometimes forgets that the times has changed. Gindać took the advantage and consequently was getting next points.

      „It wasn’t my best tournament. I made to many mistakes, but the rivals made more than me. I am very happy of this victory” – said Cristian.

      Amongst juniors (under 16) the best was Martin Stankov Bulgaria who won two matches in group.

      The represenatives of municipality took part in oppening and closing ceremony. The Olympic Champion in box was the special guest. Thanks for the tournament preparation for Bulgarian Billiard Federation with its President – Ivan Kamenarski and the owners of the clubs where the matches were played. The director of the tournament – Marcin Krzeminski decided to hire for the competition only referees from the host country – Rosita Apostolova, Ani Angelova and Vladimir Popov. „I would like to create in a next few years an international group of referees, who will work during Mak Marketing and European Billiard Council events. It will also bring many benefits for national federations” – said M. Krzeminski.

      The next Dynamic Best of the East tournament will take place on 24-25.08.2013 in Romania.

Quarterfinals Semifinals Final
BułariaSpasian Spasov 4
SerbiaSandor Tot 8
SerbiaSandor Tot 8
PolandKonrad Juszczyszyn 5
BulgariaNikolai Beciarov 2
PolandKonrad Juszczyszyn 8
SerbiaSandor Tot 6
RomaniaCristian Gindać 8
RomaniaRaul Maican 5
RomaniaCristian Gindać 8
RomaniaCristian Gindać 8
BulgariaStanimir Ruslanov 5
RomaniaRobert Braga 2
BulgariaStanimir Ruslanov 8