Karol Skowerski Polska po raz trzeci w tym sezonie awansował do finału 2012 Dynamic Best of the East, a drugi raz wygrał. Zawodnik z Kielc w finale Bulgarian 10-Ball pokonał Jaroslava Polacha Czechy 8:7, chociaż przegrywał 2:6. Skowerski jest absolutnym liderem rankingu w 2012 roku.

      Do Bugras przyjechało 95 zawodników z 10 państw (Polska, Rosja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Macedonia, Serbia, Słowacja, Czechy i Serbia). Pierwotnie zakładano, że w Bulgarian 10-Ball zagra 64 sportowców. Tak duża liczba uczestników spowodowała, że mecze rozgrywano w trzech miejscach: w centrum handlowym Mall Galleria, klubie Cameo i klubie RSP. Bułgarska Federacja Bilardowa wszystkim graczom zapewniła bezpłatny nocleg!!! W ceremonii otwarcia uczestniczyli: wiceprezydent Burgas Krasimir Stoichev, członek Zarządu World Confederation of Billiard Sports Marcin Krzemiński, prezes BBF Ivan Kamieniarski oraz wiceprezes Ukraińskiej Federacji Sportu Bilardowego Andrey Zastrovtsev. Zgodnie z tradycją w pierwszej fazie turnieju walczono w grupach. Dwóch najlepszych awansowało z każdej grupy do fazy pucharowej.

      Pierwszy etap nie przyniósł wielkich niespodzianek chociaż gratulacje należą się dwóm paniom – Kristianie Zlatevej Bułgaria i Viktorii Nagornej Ukraina za awans do pucharówki. Wielkie emocje przyszły, gdy zaczęli grać ze sobą faworyci turnieju. Pierwsi odpadli: Z. Tsonkov Bułgaria, L. Georgiev Bułgaria, S. Ruslanov Bułgaria oraz Y. Novosad Ukraina. W 1/16 gry zakończyli: A. Klasović Serbia – 6:7 z K. Piekarskim Polska i Z. Mahajlovski Macedonia – 3-7 z R. Braga Rumunia. Dodać należy, że Klasović grał w Burgas bardzo dobrze i prowadził 6:4. W ćwierćfinałach lider rankingu Karol Skowerski zatrzymał ostatniego z Bułgarów Nikola Armenkova, Jaroslav Polach wygrał z Michałem Turkowskim Polska , Robert Braga Rumunia o jedną partię był lepszy od K. Piekarskiego Polska, a Bartosz Rozwadowski wyeliminował Jakuba Koniara Słowacja. W półfinałach dwa razy padł wynik 8:7. W parze Skowerski – Braga lepszy był Polak, natomiast w meczu Polach – Rozwadowski zwyciężył Słowak. Braga rozpoczął bardzo dobrze i prowadził 4:1. Skowerski zdołał jednak przełamać przewagę rywala i doprowadzić do remisu 7:7. W decydującej partii Rumun popełnił błąd i więcej nie doszedł do stołu. Polach także po spokojnej grze miał 5:2 z Rozwadowskim. Mecz trwał jednak strasznie długo i sędzia wprowadził ograniczenie czasu na wykonanie zagrania. To zdekoncentrowało Jaroslava. Rozwadowski odrobił stratę i mógł wygrać, ale zabrakło mu precyzji. Polach wyrównał i wygrał także ostatnią partię. Finał Skowerski – Polach można by było pokazywać jako przykład, że trzeba walczyć do końca. Bezbłędnie grający Polach prowadził 4:0. Potem było 6:2 i wyglądało na to, że on zostanie zwycięzcą imprezy. Tymczasem po trzech jego rozbiciach nic nie wpadło i Skowerski zdobył punkty. Jednocześnie po swoim rozbiciu Polak był skuteczny w 100%. Zrobiło się 6:6, 7:6 i wreszcie 8:6 dla Skowerskiego. „Grałem bardzo dobrze, ale słabe rozbicie i dwie pomyłki przy wbiciu pozbawiły mnie zwycięstwa” – podsumował Polach. Karol Skowerski otrzymał więc 1.050 euro plus bilet lotniczy na Kremlin Cup do Moskwy. Ten przelot ufundowała Moskiewska Federacja Bilardowa, organizator listopadowych zawodów z pulą nagród 50.000 USD.

      Nagrody zwycięzcom wręczyli: Marcin Krzemiński – dyrektor cyklu Dynamic Best of the East oraz Ivan Kamieniarski – prezes Bułgarskiej Federacji Bilardowej. „To był pierwszy, wielki międzynarodowy turniej jaki współorganizowałem. Cieszę się, że tak dużo zawodników przyjechało i bardzo pozytywnie go komentują” – powiedział Ivan. „Dla mnie wspaniałą rzeczą jest, iż w Burgas zagrało 30 Bułgarów, 25 Rumunów, 9 Serbów i 8 Macedończyków oraz nowe twarze z Rosji i Ukrainy. To pokazuje, jak ważna jest regionalna współpraca, czyli to co realizuje European Billiard Council. W dobie kryzysu ogromne znaczenie miało także zaoferowanie graczom bezpłatnych noclegów w atrakcyjnej miejscowości. Wiele osób połączyło turniej z wypoczynkiem nad Morzem Czarnym. Brawa dla gospodarzy” – podsumował Marcin Krzemiński. Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Piotr Kamiński – główny Polska, Andrzej Siejko Polska, Vladimir Popov Bułgaria i Rosita Apostolova Bułgaria. Podziękowania dla generalnych sponsorów: Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis z Belgii oraz władz miasta Burgas. Kolejny turniej odbędzie się w Tallinnie w Estonii w dniach 22-23 września.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolandKarol Skowerski 7
BułgariaNikolai Armenkov 5
PolandKarol Skowerski 8
RumuniaMihai Robert Braga 7
RumuniaMihai Robert Braga 7
PolandKonrad Piekarski 6
PolandKarol Skowerski 8
SłowacjaJaroslav Polach 6
PolandMichał Turkowski 3
SłowacjaJaroslav Polach 7
SłowacjaJaroslav Polach 8
PolandBartosz Rozwadowski 7
SłowacjaJakub Koniar 3
PolandBartosz Rozwadowski 7

Karol Skowerski Poland for the third time in this season got to the final of 2012 Dynamic Best of the East and for the second time won this tournament. In spite of loosing 2:6 with Jaroslav Polach Slovakia in the final match, finally player from Kielce defeated the opponent 8:7. Skowerski can be called the leader of 2012 ranking.

      95 players from 9 countries (Poland, Russia, Ukraine, Romania, Macedonia, Serbia, Slovakia, Czech Republic and Bulgaria) came to Burgas. In the beginning it was set down that 64 players may participate in this event, but such a big number of takers caused that the tournament was played in three places: shopping center Mall Galleria, Cameo Club and RSP Club. Bulgarian Billiard Federation provided free accommodation to all of the players!!! In the opening ceremony took part Vice-president of Burgas – Krasimir Stoichev, Board Member of World Confederation of Billiard Sports – Marcin Krzeminski, President of BBF – Ivan Kamieniarski and Vice-president of Ukrainian National Sportive Billiard Federation – Andrey Zastrovtsev. According to the tradition, in the first part of the tournament, players competed in groups. Two best sportsmen from each group got to the knockout stage.

      First stage results were not surprising but we have to congratulate two ladies – Kristiana Zlateva Bulgaria and Viktoria Nagorna Ukraine – both got to the final stage. Great emotions came, when the favorites of the competition fought between themselves. First players who dropped out of the tournament were Z. Tsonkov Bulgaria, L. Georgiev Bulgaria, S. Ruslanov Bulgaria and Y. Novosad Ukraine. 1/16 of the games turned out as the end for A. Klasovic Serbia, who lost 6:7 with K. Piekarski Poland and Z. Mahajlovski Macedonia who was defeated 3:7 by R. Braga Romania. It is worth to mention that Klasovic played very well in Bourgas – in 1/16 was leading 6:4. In quarterfinals leader of the ranking – Karol Skowerski stopped the last of Bulgarian players – Nikol Aramenkov, Jaroslav Polach won with Micha� Turkowski Poland, Robert Braga was slightly better than K. Piekarski and Bartosz Rozwadowski Poland eliminated Jakub Koniar Slovakia. In semifinals twice we saw the score „8:7”. In the first match Skowerski was better than Braga. Romanian player started very well and was leading 4:1 but Skowerski made up for his lost and drove the match score to draw 7:7. In last break Braga made a mistake and lost the game. In the match between Polach and Rozwadowski won player from Slovakia. Here situation was quite similar – Polach had a nice advantage – lead 5:2 but the match took too long and referee decided to reduce the time for striking. That distracted Jaroslav and Rozwadowski took his chance and was leading 7:6. Polish player could even win but wasn’t precise enough what caused that lost two breaks and Slovakian player became the winner. Final match between Skowerski and Polach can be shown as a perfect example of that it is worth to fight to the last end. Jaroslav played fantastic and was leading 4:0. After next four breaks the score was 6:2 and it figured that he will win the tournament. Unexpectedly during his next three strikes none ball got to the pocket and Skowerski scored. Meanwhile Polish player was effective in 100% during breaking. The score was 6:6. Few minutes later it was 7:6 and 8:6 for Skowerski who became the winner. „I played very well but weak breaking and two mistakes during striking caused that I’ve lost” – summed up Polach. Skowerski won 1.050 � and flight ticket to Moscow on Kremlin Cup which was founded by Moscow Billiard Federation – the organizer of the tournament with 50 000 $ prize money. This event will take place in November.

      Marcin Krzeminski – Director of Dynamic Best of the East Tournaments and Ivan Kamieniarski – President of Bulgarian Billiard Federation handed over the prizes. „It was my first time when I was co-organizer of such a big international tournament. I’m very contended that so many players came and all of them were satisfied with the competition” – said Ivan. „For me it’s a fantastic thing that in Burgas played 30 players from Bulgaria, 25 from Romania, 9 from Serbia, 8 from Macedonia and few new players from Russia and Ukraine. It shows that the regional cooperation, which is developed and popularized by European Billiard Council, is incredibly important. During the financial crisis it was meaningful that BBF provided free accommodation for players in a very attractive city. Many people combined tournament with relax on the seaside. Congratulations for the host” – concluded Marcin Krzeminski. Competition referees were: Piotr Kaminski Poland – court referee, Andrzej Siejko Poland, Vladimir Popov Bulgaria and Rosita Apostolova Bulgaria. Great thanks to general sponsors: Dynamic Billiard Organization from Germany, Iwan Simonis from Belgium and for the municipality of Burgas. The next tournament will take place in Tallin (Estonia) on 22-23 September.

1/4 final 1/2 final Final
PolandKarol Skowerski 7
BulgariaNikolai Armenkov 5
PolandKarol Skowerski 8
RomaniaMihai Robert Braga 7
RomaniaMihai Robert Braga 7
PolandKonrad Piekarski 6
PolandKarol Skowerski 8
SlovakiaJaroslav Polach 6
PolandMicha� Turkowski 3
SlovakiaJaroslav Polach 7
SlovakiaJaroslav Polach 8
PolandBartosz Rozwadowski 7
SlovakiaJakub Koniar 3
PolandBartosz Rozwadowski 7