Regulamin rozgrywek Junior Cup

 

REGULAMIN 

2nd EEBC Junior Cup – Mak Marketing Junior Tour 2020

Stoły:   10 stołów turniejowych  9-ft

Odmiana:   9 – bil, 

Dystans: gry do 3 i 4 wygranych partii

Opłata startowa:   45 zł,

Odprawa: godzina 9.30   grający od 10.00 na  stołach  nr 1-8  odprawa w KCB  

Otwarcie zawodów:  obowiązkowo zawodnicy grający na stołach nr  9-10                                   oraz grający w późniejszych godzinach  a przebywający już w Kielcach  zbiórka o 9.45                w Grand Hotelu  Best Western  ul. H. Sienkiewicz 78

System sportowy:

I etap: grupy 4 osobowe, gry  każdy z każdym
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:   80  zawodników

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych juniorów  z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2019. Zakłada się że zagrają  64 osoby z kraju i 16 osób z zagranicy.  W przypadku braku zgłoszeń z zagranicy miejsca zostaną uzupełnione zawodnikami z kraju z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. ranking kroczący International Junior Cup
  2. data zgłoszenia do turnieju,                                                                                                                 
 2. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zaw. w kat chł i do 2 zaw. w kat. dz.)

– zawodnicy których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

– zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
– tylko Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.na www.ebc-billiard.com  oraz www.makmarketing.pl.   

Po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zawodnika kluby otrzymają faktury za opłatę startową, którą muszą opłacić nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju. Opłata startowa wnoszona jest na rachunek bankowy stowarzyszenia East European Billiard Council i musi być uregulowana  do 24 sierpnia. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie zawodników z listy startowej.

Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.

Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu EEBC JT muszą złożyć zgodę RODO

Wszyscy zawodnicy składają pisemne oświadczenie COVID -19 podpisane przez pełnoletnich opiekunów prawnych. (zał.)

Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2020 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.

Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.

Strój:

Ze względu na międzynarodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

 • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
 • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
 • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
 • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stroju wizytowego. Dopuszcza się krój tzw. „five pocket” , ale nie powinien to być materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo umieszczenia na stroju zawodników przywieszki z logo Miasta Kielce i nazwą imprezy.

 W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju posiada prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki. Jeżeli strój odbiega znacznie od wymaganego  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.

Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

 • Puchary i medale
 • Nagrody rzeczowe
 • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
 • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rekomendacji i zaleceń  organizatora dotyczących reżimu sanitarnego i przeciwdziałania Covid-19.

W trakcie zawodów w salach gier przebywają tylko zawodnicy i trenerzy z danej rundy rozgrywek. 

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć  z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego. Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Plan gier

Dokładna imienna rozpiska meczów zostanie opublikowana minimum 3 dni przed zawodami. Proszę zastosować się do zawartych w niej wskazówkach.

CZWARTEK 27.08.2020

Stoły 1-8 znajdują się w KCB ul Moniuszki 2A 

stoły 9-10  znajdują się w Best Western Grand Hotel  ul. H. Sienkiewicza 78

 

Stół 1

 

Stół 2 Stół 3 Stół 4 Stół 5 Stół 6 Stół 7 Stół 8 Stół 9 Stół 10
Grupa 6 godz.10.00 Grupa  5 godz.10.00 Grupa 4 godz.10.00

Grupa 3

godz.10.00

 

Grupa 2 godz.10.00

 

 

Grupa 1  godz.10.00

Stół 1

 

Stół 2 Stół 3 Stół 4 Stół 5 Stół 6 Stół 7 Stół 8
Grupa 7 godz.12.30 Grupa  8 godz.12.30 Grupa 9 godz.12.30

Grupa 10

godz.12.30

Stół 1

 

Stół 2 Stół 3 Stół 4 Stół 5 Stół 6 Stół 7 Stół 8 Stół 9 Stół 10
Grupa 16 godz.15.00 Grupa  15 godz.15.00 Grupa 14 godz.15.00

Grupa 13

godz.15.00

 

Grupa 12 godz.15.00

 

Grupa 11 godz.15.00

Stół 1

 

Stół 2 Stół 3 Stół 4 Stół 5 Stół 6 Stół 7 Stół 8
Grupa 17 godz.17.30

Grupa  18

godz.17.30

Grupa 19

godz.17.30

Grupa 20

godz.17.30

 

PIĄTEK  28.08.2020   RUNDA PUCHAROWA  od godz. 10.00

 

 

Miejscem zawodów będzie  Klub FRAME  ul. Narutowicza 7/9  w Łodzi

Zawody zaliczane są do rankingu Polski juniorów i są jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych na 2021 rok.

Zapisy prosimy dokonywać tylko poprzez zgłoszenie  na e-mail: junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl.  Regulamin znajduje się na: www.makmarketing.pl

Przypominamy, że w 2020 roku,  po zmianach w kalendarzu spowodowanych ograniczeniami  z powodu COVID-19 turnieje rankingowe JT zaplanowane są w następującej kolejności:

  Termin Miejsce Dziewczyny Chłopcy uwagi
1 27-28.08.2020 r. Kielce 9 bil 9 bil zrealizowany
2 27.09.2020 r. Łódź 8 bil 8 bil  
3 22.11.2020 r. Łódź 10 bil 8 bil  
4 13.12.2020 r. Łódź 14/1 9 bil  

 

UWAGA:

 ZMIANY REGULMINOWE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI DO MPJ i MPJ mł 2021:

Zarząd PZBil biorąc pod uwagę obecną sytuację spowodowaną ogłoszeniem pandemii  oraz zagrożeniami COVID-19, które mogą nadal spowodować,  że Kluby i zawodnicy w pewnych regionach kraju mogą zostać objęci np.  kwarantanną lub innymi ograniczeniami w treningach lub ograniczeniami w możliwościach startu we wszystkich zawodach rankingowych PZBil wg kalendarza, np. poprzez wprowadzenie przez PZBil zmniejszonych limitów liczby startujących, lub niedopuszczenia zawodników ze stref objętych obostrzeniami sanitarnymi (żółta lub czerwona) itp.

postanawia:

– przeprowadzić jeżeli tylko będzie to możliwe 4 turnieje rankingowe JT wg kalendarza ale jednocześnie  prowadzić ranking  dla 4 turniejów z końcową klasyfikacją roczną tylko dla 3 najlepszych wyników zawodnika.

Oznacza to, że zawodnik który nie był na jednym z turniejów cyklu JT, lub zawodnik, który miał ograniczone możliwości treningu w danym okresie i dlatego  jego start w JT  był bardzo słaby, może poprawić swój wynik w kolejnych turniejach zachowując nadal szansę na awans do MPJ i MPjmł.

Wiceprezes  PZBil

Dariusz Kobacki