60 turniej Dynamic Best w telewizji.

      Cztery godziny na żywo słowacki kanał telewizyjny SLOVAKSPORT emitował końcowe mecze pierwszego w tym roku turnieju cyklu Dynamic Best of the East 2014. To największa telewizyjna relacja w historii cyklu. Zawody odbyły się w klubie Arena w Ruźomberku, a w Slovakian 10-Ball zagrało 62 bilardzistów. Zwycięzcą został Tomasz Kapłan z Nosanu Kielce Polska.

Informacja, że popularny kanał telewizyjny chce emitować na żywo nasze zawody była sporym zaskoczeniem. Pierwotnie zapowiadano, że relacja potrwa dwie godziny. Ostatecznie po rozmowach prezesa Słowackiego Związku Bilardowego Samuela Koniara z kierownictwem stacji zmieniono decyzję i emisja trwała aż 4 godziny. Udało się więc pokazać jeden ćwierćfinał, dwa półfinały i finał. Wielkie gratulacje dla gospodarzy. SLOVAKSPORT nie zrealizował tego za darmo. Koszty relacji pokrył słowacki związek, właściciel klubu Arena Marek Potaś oraz Mak Marketing.

Do Ruźomberka przyjechali zawodnicy z Polski, Rumunii, Czech i Słowacji. Podczas ceremonii otwarcia turnieju Marcin Krzeminski – prezes Mak Marketing i European Billiard Council – dokonał prezentacji narodowych gwiazd. W imieniu organizatorów wręczył także kwiaty dla kobiet uczestniczących w zawodach. Mecze rozpoczynały się bowiem w Dzień Kobiet (8 marca). Wśród honorowych gości w otwarciu uczestniczyli przedstawiciele związków bilardowych oraz partnerów EBC: Adrian Tabacaru z Rumunii, Tomas Onderek z Czech, Milan Mrva i Jaroslav Polach ze Słowacji oraz gospodarze klubu Arena Roman Hamor i Marek Potaś.

Ze względu na dużą liczbę uczestników mecze rozpoczynały się w dwóch sesjach. Pierwsza wystartowała rano, druga ok. godz. 16.30. Ostatecznie pojedynki zakończyły się ok. 22.00 i można powiedzieć, że większych niespodzianek nie było. W niedzielę rano ruszyła runda pucharowa. Awansowało do niej 32 bilardzistów. W tej grupie było 2 Czechów, 3 Rumunów, 20 Polaków i 7 Słowaków. Gospodarze bardzo chcieli, aby któryś ze słowackich bilardzistów doszedł do fazy emitowanej przez telewizję. Niestety tak się nie stało. Najwyżej awansowali Daniel Borovy i Jakub Koniar. Do 1/4 finału nie dotarł także żaden z Czechów. Ostatecznie o medale walczyli Polacy i Rumunii. Zwycięsko z tego boju wyszli zawodnicy znad Wisły. Do półfinału awansowali Tomasz Kapłan, Mariusz Skoneczny, Radosław Babica oraz Ioan Ladany. Mistrz Rumunii, Ladany, o finał walczył z Tomaszem Kapłanem. Uległ 3:7. Równolegle walczyli dwaj kadrowicze. Tym razem zwycięzca polskiego rankingu 2013 Mariusz Skoneczny był lepszy niż mistrz Europy. Wygrał 7:3. W finale Skoneczny dobrze rozpoczął, ale doświadczenie Kapłana zrobiło swoje. Mistrz Europy, multi-mistrz Polski po raz kolejny sięgnął po złoto. Wynik 7:4 dla Kapłana nie oddaje pełnego przebiegu meczu, ale to już historia. Najlepszą zawodniczką została Ewa Bąk, która jako jedyna z pań awansowała do fazy pucharowej. Bardzo pozytywnie wypadł Cristea Surdea z Rumunii zajmując 5 miejsce. Po drodze wyeliminował m.in.: M. Fortuńskiego i K. Skowerskiego. Bliski był także wygrania z T. Kapłanem. W decydującej partii nie wytrzymał jednak psychicznie i popełnił błąd na odstawnej. „Jestem bardzo zadowolony z mojego występu. Kilka razy startowałem w Dynamic Best of the East, ale nigdy nie awansowałem tak wysoko” – powiedział Cristea. Tomasz Kapłan, śmiejąc się po finale, podsumował: „To nie był mój najlepszy start, ale koledzy dali mi wygrać. Trzeba umiec to wykorzystać.” W roli sędziego zadebiutował Emil Paliwoda, a asystowała mu Paulina Ząbek, nowy szef biura European Billiard Council. Podziękowania za gościnę składamy klubowi Arena, Słowackiemu Związkowi Bilardowemu oraz głównym sponsorom cyklu: Dynamic Billard, Iwan Simonis i Saluc-Aramith.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolskaMarek Kudlik 4
PolskaRadosław Babica 6
PolskaRadosław Babica 3
PolskaMariusz Skoneczny 7
PolskaMariusz Skoneczny 6
PolskaKonrad Piekarski 2
PolskaMariusz Skoneczny 4
PolskaTomasz Kapłan 7
RumuniaIoan Ladany 6
PolskaWojciech Sroczyński 4
RumuniaIoan Ladany 3
PolskaTomasz Kapłan 7
PolskaTomasz Kapłan 6
RumuniaCristian Surdea 5

The 60th tournament of the Dynamic Best of the East on TV

      SLOVAKSPORT TV Chanel from Slovakia provided four hours of live transmission of the final matches of the Dynamic Best of the East 2014 tournament. It was the biggest tv coverage in the history of the Best of the East series. In the competition � Slovakia 10-Ball, played in the Arena club in Ruzomberok, played 62 people. Tomasz Kaplan from Nosan Kielce Poland became the winner.

It was a big surprise to be informed that a popular tv channel would like to broadcast our tournament. In the beggining the transmission was supposed to last 2 hours but after the consultation between the President of Slovakian Billiard Association – Samuel Koniar and the board of the tv station, the decision was changed and finally they have transmitted 4 hours of live streaming. This way we were able to show one quarterfinal, both semifinals and the final match. Congratulations to the hosts. The costs of the transmission were covered by SBA, Arena club owner � Marek Potas and Mak Marketing.
Players from Poland, Romania, Slovakia and Czech Republic came to Ruzomberok. During the opening ceremony Marcin Krzeminski – the President of Mak Marketing and European Billiard Council presented the biggest stars of all national teams. On behalf of the hosts gave the flowers to all ladies taking part in the competition as the matches started on 8th March (Women’s Day). Amongst the honorary guests were the representatives of the biliard associations and the EBC’s partners: Adrian Tabacaru from Romania, Tomas Onderek from Czech Republic, Milan Mrva and Jaroslav Polach from Slovakia and the hosts of the Arena club – Roman Hamor and Marek Potas.
Considering the big amount of the participants, matches were played in two sessions. The first one started in the morning and the second one at 4:30 pm. Finallly the games ended at 10 pm and we can say that there were no surprises. To the final round, which began on Sunday morning, got 32 players – 2 from Czech Rep., 3 from Romania, 20 from Poland and 7 from Slovakia. The hosts were hoping that at least one Slovakian player would get to the stage broadcasted on tv but unfortunately this did not happen. Daniel Borovy and Jakub Koniar dropped out in 1/8 final. None of the Czechs made it to the quarterfinals as well. Players from Poland and Romania were eventually fighting for the medals and the Polish team came out stronger. To the semifinals got Tomasz Kaplan, Mariusz Skoneczny, Radoslaw Babica and Ioan Ladany. The champion of Romania – Ladany was defeated by Tomasz Kaplan (7:3). The winner of Polish Ranking 2013 – Mariusz Skoneczny was better than the European Champion – Radoslaw Babica winning 7:3. In the final Skoneczny started very well but the experience of his opponent decided that Kaplan became the winner (won 7:3) and got his next gold medal. Ewa Bak from Poland was the player amongst ladies and as the one got to the second stage. Cristea Surdea from Romania proved his skills by defeating e.g. M. Fortunski and K. Skowerski and finished on the 5th place. He was close to win with T. Kaplan but didn’t deal with the pressure and made simple mistake playing safe. „I am very satisfied with my performance. I played a few times in the Dynamic Best of the East but I have never got so far” said Cristea. „It wasn’t my best tournament but friends let me win. It is important to use every oportunity like this” laughed after the final Kaplan. Emil Paliwoda debuted as a refferee and was assisted by the new Administration Chief of European Billiard Council. Thanks for the hospitality for the owners of Arena club, Slovakian Billiard Association and the general sponsors of the cycle: Dynamic Billard, Iwan Simonis and Saluc-Aramith.

Quarter-final Semi-final Final
PolandMarek Kudlik 4
PolandRados�aw Babica 6
PolandRados�aw Babica 3
PolandMariusz Skoneczny 7
PolandMariusz Skoneczny 6
PolandKonrad Piekarski 2
PolandMariusz Skoneczny 4
PolandTomasz Kap�an 7
RomaniaIoan Ladany 6
PolandWojciech Sroczy�ski 4
RomaniaIoan Ladany 3
PolandTomasz Kap�an 7
PolandTomasz Kap�an 6
RomaniaCristian Surdea 5