Marek Kudlik  został zwycięzcą Polish 10-Ball, a Ioan Ladany  liderem rocznego rankingu. Niespodzianką zawodów w Dębicy był Vitaliy Patsura , który zajął drugie miejsce. Łącznie w turniejach cyklu Dynamic Best of the East 2014 roku zagrało 254 zawodników z 16 państw.

Turniej Dynamic Best of the East w klubie Pino w Dębicy otworzyli: dyrektor cyklu, prezes Mak Marketing Marcin Krzemiński, prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski i właściciel Pino Piotr Kędzior. Po prezentacji ekip prezes Mak Marketing podziękował sponsorom, a specjalną statuetkę „Najlepszego Partnera cyklu w 2014 roku” wręczył Adrianovi Tabacaru , właścicielowi firmy A.T.D. Dynamic z Bukaresztu.

Gry rozpoczęły się sensacyjnie. Komunikaty informowały o porażkach faworytów. Ladany uległ mistrzowi Polski osób niepełnosprawnych M. Kubalskiemu oraz byłemu mistrzowi świata juniorów M. Kudlikowi. Drugi w rankingu, C. Surdea  przegrał z M. Sząszorem  i M. Czarneckim . Mistrz Europy M. Śniegocki  doznał porażki w pojedynku z ukraińskim juniorem V. Patsurą , a były wicemistrz świata juniorów, zwycięzca polskiego rankingu z 2012 roku K. Piekarski  musiał uznać wyższość W. Banka  i młodszego z braci Fortuńskich . Wielką pozytywną niespodziankę sprawiła Ewa Bąk , która jako jedyna z pań awansowała do fazy pucharowej eliminując m.in. brązowego medalistę Dynamic Best – Bulgaria 10-ball Radoslava Milkov . Bezbłędnie zagrali: R. Babica, T. Kapłan, W. Banek, M. Turkowski, M. Kudlik i M. Czarnecki.

Gdyby nie decyzja dyrektora turnieju, że z każdej grupy awansują do fazy pucharowej trzy osoby, to w Polish 10-ball mielibyśmy sportową rewolucję. Z turniejem, w fazie grupowej pożegnałby się m.in. lider rankingu 2014 Ioan Ladany , medalista ME Bartosz Rozwadowski , mistrz Polski Konrad Piekarski  czy zwycięzca cyklu Dynamic Best Michał Lichodziejewski . Z 17 obcokrajowców startujących w imprezie do następnej rundy przeszło 5 osób (2 Rumunów, Bułgar, Ukrainiec i Anglik). Stawkę uzupełniło 25 Polaków.

Losowanie par fazy pucharowej nie było najszczęśliwsze dla wielu graczy. Losy ciągnęła Maria Monteanu-Tabacaru , która „złączyła” losy pierwszej rundy m.in. Śniegockiemu z Ladanym, Babicy z Rozwadowskim, Szewczykowi ze Skonecznym czy Mieszkowi Fortuńskiemu z klubowym kolegą K. Juszczyszynem. Ale cóż, tak chciał los. Dla widzów takie losowanie było dobre, bo emocje rozpoczęły się od pierwszych meczów. Na tym etapie, kto przegrywał ten odpadał. Na początek Śniegocki zatrzymał Ladanego, co wyraźnie popsuło nastrój w ekipie rumuńskiej. M. Kubalski po bardzo dobrym występie w pierwszym dniu nie dał rady drugiemu z Rumunów C. Surdea. Przegrał do zera. Cristian następnie wyeliminował T. Kapłana i w ćwierćfinale zatrzymał go Śniegocki. Ponieważ rundę wcześniej W. Szewczyk pokonał R. Babicę sprawa drugiego miejsca w rankingu stała się jasna. To zawodnik z Bukaresztu zebrał więcej punktów. W tym czasie nadspodziewanie dobrze prezentował się Vitaliy Patsura . Po pokonaniu braci Fortuńskich (7:2; 7:2) wygrał z W. Szewczykiem (7:6), a w półfinale z M. Czarneckim (7:5). Drugi finalista, Marek Kudlik także nie miał łatwej drogi. Pierwszego spotkał Konrada Piekarskiego i z nim wygrał 7:4. Potem lepszy był od juniorskiego mistrza Europy Daniela Macioła (7:5), a następnie od mistrza Europy seniorów Mateusza Śniegockiego (7:4). W finale Patsura nie miał już siły i mecz toczył się do „jednej łuzy”. Kudlik wygrał 7:1. Turniej w Polsce nie przyniósł wielkich zmian w ogólnej klasyfikacji. W 10. najlepszych znalazło się 8 Polaków i 2 Rumunów, z tym tylko, że Rumuni na czele. Tego w historii Dynamic Best of the East jeszcze nie było. Najciekawsze pojedynki fazy pucharowej na żywo pokazywało TVSports.pl. Mecze te można zobaczyć na stronie tej telewizji www.tvsports.pl. Nad relacją czuwał Grzegorz Kędzierski, a techniczną stronę realizowali Jan Niewęgłowski i komentator Emil Paliwoda. Podziękowania za gościnę należą się klubowi Pino w Dębicy, prowadzonemu przez Piotra Kędziora.

Czołówka rankingu 2014:

  1. Ioan ladany  – 375 pkt,
  2. Cristian Surdea  – 325 pkt,
  3. Radosław Babica  – 315 pkt,
  4. Tomasz Kapłan  – 240 pkt;
  5. Michał Lichodziejewski  – 210 pkt.

Pełne wyniki on-line na http://www.bilard-sport.pl/poltour_2014/wyniki_online.php?turniej_id=370&grupa=0

1/4 finału 1/2 finału Finał
Marek Kudlik 7
Daniel Macioł 5
Marek Kudlik 7
Mateusz Śniegocki 4
Mateusz Śniegocki 7
Cristian Surdea 5
Marek Kudlik 7
Vitaliy Patsura 1
Wojciech Szewczyk 6
Vitaliy Patsura 7
Vitaliy Patsura 7
Marek Czarnecki 1
Wojciech Banek 4
Marek Czarnecki 7

Marek Kudlik  became the winner of Polish 10-Ball which took place in Debica on September, 27-28. Big surprise in Debica was the 2nd place of Vitaly Patsura . Ioan Ladany  was the best in general ranking of Dynamic Best of the East 2014. In general over 240 players from 16 countries took part in the tournaments of the cycle.

Tournament in Pino Club in Debica was open by the director of the cycle and the President of Mak Marketing company – Marcin Krzeminski, the President of Polish Billiard Association – Grzegorz Kedzierski and and the owner of the club – Piotr Kedzierski. After the presentation of the teams, Marcin Krzeminski thanked the sponsors and the special statuette for „the Best Partneer of 2014 Cycle” gave to Adrian Tabacaru  – the owner of A.T.D. Dynamic company from Bucharest.

The games started with sensations – favourites lost their matches. Ladany was defeated first by the Polish Champion of disabled people M. Kubalski  and then by former world champion of juniors – Marek Kudlik. The second player in 2014 ranking – C. Surdea  lost with M. Szaszor  and M. Czarnecki . The European Champion, Mateusz Sniegocki  was beaten by Ukrainian junior – V. Patsura and the former world vice-champion of juniors and the winner of Polish 2012 ranking lost his matches with W. Banek  and M. Fortunski . Big surprise was that Ewa Bak , as the only of the ladies, got to the final stage after she had defeated the bronze medalist of Dynamic Best of the East – Bulgaria 10-Ball – Radoslaw Milkov . R. Babica, T. Kaplan, W. Banek, M. Turkowski, M. Kudlik and M. Czarnecki have shown us a perfect game. In a final stage we could observe 30 players (25 from Poland, 2 from Romania, 1 from Bulgaria, Ukraine and England).

The drawing of pairs in play-off’s was not very lucky for many players but very desired for the spectators as they could watch realy exciting competition. In the first match Sniegocki defeated Ladany. C. Surdea was better than M. Kubalski and later than T. Kaplan nut in quarterfinal lost with Sniegocki. Nevertheless Surdea could be happy of his second place in general ranking as R. Babica was defeated by W. Szewczyk. It is worth to underline the good condition of Vitaliy Patsura from Ukraine, who defeated both of Fortunski brothers (7:2, 7:2), W. Szewczyk (7:6) and in semifinal M. Czarnecki (7:5). The second finalist – Marek Kudlik also had no simple way to the final. First won the match with Konrad Piekarski (7:4) then with Daniel Maciol – Junior European Champion (7:5) and then with Mateusz Sniegocki (7:4). In the final match Patsura was apparently tired and had no power to fight with Kudlik, who won the match (7:1) and the tournament. The results of the competition in Poland didn’t cause any big changes in general ranking. There were 8 Poles and 2 Romanians in top 10 and Romanians took the first and second place – this had never happened before in Dynamic Best of the East. TVSports.pl provided live streaming of the most interesting matches on www.tvsports.pl. Grzegorz Kedzierski took care of the broadcast and Jan Nieweglowski and the commentator – Emil Paliwoda prepared technical part of the event. Many thanks to the host of the tournament – Piotr Kedzior, owner of the Pino club in Debica.

The top of the 2014 ranking:

  1. Ioan ladany  – 375 pts,
  2. Cristian Surdea  – 325 pts,
  3. Rados�aw Babica  – 315 pts,
  4. Tomasz Kap�an  – 240 pts;
  5. Micha� Lichodziejewski  – 210 pts.

Full results: http://www.bilard-sport.pl/poltour_2014/wyniki_online.php?turniej_id=370&grupa=0

Quarter-finals Semi-finals Final
Marek Kudlik 7
Daniel Macio� 5
Marek Kudlik 7
Mateusz �niegocki 4
Mateusz �niegocki 7
Cristian Surdea 5
Marek Kudlik 7
Vitaliy Patsura 1
Wojciech Szewczyk 6
Vitaliy Patsura 7
Vitaliy Patsura 7
Marek Czarnecki 1
Wojciech Banek 4
Marek Czarnecki 7