17 Polish Open wygrał Radosław Babica z Nosanu Kielce, ale niewątpliwą gwiazdą imprezy została 16-letnia Oliwia Czurpyńska z Nosanu Kielce, która wygrała 4 mecze w grupie, a potem w fazie pucharowej wyeliminowała Mateusza Śniegockiego z Tournament Champion Mario Mikołów (7:5) i Bartosza Bielca z ET Bilard Euro Tech Dmochowski Team Końskie (7:6). W drodze do medalu zatrzymał ją klubowy kolega Karol Skowerski (1:7). Młoda świętokrzyska bilardzistka zajęła więc 5 miejsce, została „najlepszym zawodnikiem-juniorem” oraz „najlepszą zawodniczką turnieju”. Otrzymała więc trzy nagrody.

      W katowickim klubie Black Eight zagrało 85 zawodników z 7 państw (Słowacja, Czechy, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Ukraina, Polska). Najsilniejszymi z obcokrajowców byli Yevgeny Novosad Ukraina i Tomas Krovina Słowacja. Obaj awansowali do fazy pucharowej. Krovina poległ w pierwszej rundzie 3:7 z Wojciechem Sroczyńskim (MUKS Bilard Studio Warszawa), a Novosad pokonał 7:5 Sławomira Sawickiego (Konsalnet Warszawa). W kolejnej rundzie Ukrainiec przegrał z liderem rankingu Radosławem Babicą 3:7. Główne trofea rozdano wiec dla Polaków. W ćwierćfinałach rozegrano następujące mecze:

      R. Babica – M. Skoneczny – 7:6
M. Derek – M. Wójcik – 2:7
O. Czupryńska – K. Skowerski – 1:7
P. Bryll – M. Kudlik – 5:7

      Zaskoczeniem może być awans i wygranie meczu tej rundy przez Macieja Wójcika z Visanti Kielce. Wójcik wprawdzie dobrze wypadł w majowych mistrzostwach Polski juniorów, ale w tak dużej imprezie seniorskiej nie był zaliczony do grona faworytów. W grupie wygrał wszystkie mecze, w tym z Hubertem Łopotko z LP Metal Fach Sokółka. W „pucharówce” pokonał 7:6 Sebastiana Ryłko z Break Ball Bielsko Biała i Adama Skonecznego z Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki 7:4. W meczu z Markiem Derkiem Wójcik wykorzystał błędy rywala i pewnie zwyciężył.

      Mecz pomiędzy kadrowiczami Babicą – Skonecznym rozstrzygnął się w ostatniej partii. Obaj popełniali błędy, ale ostatecznie lepszym okazał się Babica. Marek Kudlik po wyrównanym meczu pokonał P. Brylla. Półfinał Babica – Wójcik do stanu 5:5 był wyrównany, potem doszedł do głosu Radek i wygrał 9:5. W tym czasie Marek Kudlik walczył z Karolem Skowerskim. Przez cały mecz o jedna partię prowadził Kudlik. Przy 7:7 punkt zdobył Skowerski i zrobiło się 8:7. Na 8:8 Marek wyrównał robiąc partię z rozbicia. W ostatniej odsłonie wychodziło, że bilardzista Nosanu nie dopuści przeciwnika do stołu. Niespodziewanie, gdy na stole zostały trzy bile za ósemka schował sobie białą. Zaliczył siódemkę od bandy, ale do gry przystąpił Kudlik i zwyciężył 9:8. Finał przebiegł pod dyktando Babicy. Wygrał 9:4.

      Gratulacje dla medalistów, a podziękowania dla gospodarzy i sponsorów.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolskaRadosław Babica 7
PolskaMariusz Skoneczny 6
PolskaRadosław Babica 9
PolskaMaciej Wójcik 5
PolskaMarek Derek 2
PolskaMaciej Wójcik 7
PolskaRadosław Babica 9
PolskaMarek Kudlik 4
PolskaOliwia Czupryńska 1
PolskaKarol Skowerski 7
PolskaKarol Skowerski 8
PolskaMarek Kudlik 9
PolskaPatryk Bryll 5
PolskaMarek Kudlik 7

17 Polish Open won Radoslaw Babica Poland and strengthened his position as a ranking leader in 2011. In March Babica won the first tournament of the series, in Bulgaria. Now he scored a second victory. In the final, defeated Marek Kudlik Poland, 9:4. The undoubted star of the event was 16-year-old Olivia Czurpyńska Poland, which won four matches in the group, and then eliminated in the knockout phase five-times Polish champion Mateusz Śniegocki – 7:5 and Bartosz Bielec Poland 7:6. On the way to a medal stopped her club colleague Karol Skowerski – 1:7. So young girl from Świętokrzyskie took 5th place and became „the best junior” and „the best woman player of the tournament.” She got three prize-rewards. Polish Open winner received a trophy and 1100 €. Third places won by Karol Skowerski Poland and Maciej Wójcik Poland.

      In Black Eight club in Katowice played 85 players from 7 countries (Slovakia, Czech Republic, Italy, Germany, Croatia, Ukraine, Poland). The strongest of the foreigners were Yevgeny Novosad Ukraine and Tomas Krovina Slovakia. Both advanced to the knockout round. Krovina lost in the first round 3:7 with Wojciech Sroczyński (MUKS Bilard Studio Warsaw), and Novosad defeated Sławomir Sawicki Poland 7:5. In the next round Ukrainian lost with the ranking leader Radoslaw Babica 3:7. The main trophies were distributed so for the Poles. In quarter-final matches played as follows:

      R. Babica – M. Skoneczny – 7:6
Derek M. – M. Wojcik – 2:7
O. Czupryńska – K. Skowerski – 1:7
P. Bryll – M. Kudlik – 5:7

      Surprise can be promoted and winning the match of this round by Maciej Wójcik of Visanti Kielce. Wójcik, made a good impression in the May Polish Junior Championships, but in such a big men event was not considered as the favorite. In group he won all matches, including the match with Hubert Łopotko Poland. In knockout system defeated 7:6 Sebastian Ryłko Poland and Adam Skoneczny Poland 7:4. In a match with Marek Derek, Wójcik used mistakes of the rival and confidently won.

      The match between staff Babica and Skoneczny decided at the last party. They both made mistakes, but ultimately proved to be better Babica. Marek Kudlik after the leveled match defeated P. Bryll. Semi-final Babica – Wojcik ran to 5:5 on the same level, then came to the fore Radek and won 9:5. At that time, Marek Kudlik was fighting with Karol Skowerski. Throughout the match Kudlik was leading by one party. At 7:7 Skowerski won the point and it made 8:7. Then, 8:8 equalized Marek by making the party breakdown. In the last scene the billiard player from Nosan did not allow the opponent to the table. Surprisingly, when on the table were three balls behind eight he put a white one. He shot ball number seven of the gang, but to the game proceeded Kudlik and won 9:8. Final ran under the dictation of Babica. He won 9:4.

      Congratulations to medal winners, and thanks for the hosts and sponsors.

1/4 final 1/2 final Final
PolandRadosław Babica 7
PolandMariusz Skoneczny 6
PolandRadosław Babica 9
PolandMaciej Wójcik 5
PolandMarek Derek 2
PolandMaciej Wójcik 7
PolandRadosław Babica 9
PolandMarek Kudlik 4
PolandOliwia Czupryńska 1
PolandKarol Skowerski 7
PolandKarol Skowerski 8
PolandMarek Kudlik 9
PolandPatryk Bryll 5
PolandMarek Kudlik 7