Sport większy od bazy.

Nie jest stwierdzeniem odkrywczym, że polski system sportowy wyprzedza zaplecze techniczne. Mówiąc wprost, ilość grających jest znacznie większa niż ilość stołów dostępnych do gry. W kraju mamy niewiele klubów z dużą ilością dobrego sprzętu. Nie wszystkie chcą w weekendy blokować stoły na turnieje. Powodem jest spadek przychów. W tym czasie również maleją im obroty na barach. Zakaz spożywania napojów alkoholowych redukuje sprzedaż, Oddzielnym tematem jest ” internetowa” aktywność uczestników imprez, dla których nieważne jest zaangażowanie i dobra wola właścicieli klubów, a priorytetem jest poszukiwanie sensacji. Duża grupa moich partnerów wycofała się z organizacji turniejów po aroganckich i prostackich komentarzach zawodników. Odpowiedzialność za słowo spadła niemal do zera.

Rozpoczynamy nowy sezon sportowy i mogę zapewnić Sponsorów i Partnerów, że będę stał na straży poszanowania zasad kultury i przyzwoitości. Aktywność bilardowa, to nie podatek, który musisz zapłacić. Jeżeli proponowane warunki komuś nie odpowiadają, to zapraszamy w inne miejsce. Jeżeli jesteś gościem w komercyjnym klubie, to miej świadomość, gdzie jesteś.

Z kilka dni pierwszy POL TOUR. Liczba chętnych do gry jest większa niż ilość miejsc na liście startowej. Przepraszam, że nie wszyscy zagrają. Zgodnie z regulaminem, przyjętym przez PZBil, pełne prawo startu ma 32. najlepszych z rankingu, jeżeli potwierdzą swój udział w imprezie. Pozostałych kwalifikuje organizator i nie ma obowiązku tłumaczenia się z doboru uczestników. Mak Marketing jest właścicielem cyklu. Wpłaca sankcję turniejową do PZBil i ponosi pełne ryzyko finansowe zawodów. Ma zatem prawo kształtowania imprezy.