Prezes Mak Marketing nagrodzony.

International Pyramid Confederation nagrodziła Marcina Krzemińskiego dwoma medalami. Pierwszy z nich to złoty medal im. A.I. Freiberga ( twórcy zasad gry i producenta stołów bilardowych). Drugi, to medal z okazji 20.lecia pierwszych mistrzostw świata w piramidę. W imieniu prezesa IPC wręczył je zastępca gubernatora okręgu Chantinsko-Mansinskiego.