Kalendarz

Data Impreza Miejsce
25-26.01.2020 Mistrzostwa Kielc – 9-bil Kieleckie Centrum Bilardowe „Contact”
04-05.04.2020 Mistrzostwa Częstochowy -10 bil Klub Porter Częstochowa
13-14.06.2020 Polish 9-Ball ( Dynamic Billard Best of the East) Kielce
11-12.07.2020 Mistrzostwa Łodzi -8-bil Klub Frame Łódź
5-6.09.2020 Mistrzostwa Gdańska -8-bil Gree Club
24-25.10.2020 Mistrzostwa Warmii i Mazur – 10-bil Bałtyckie Centrum Bilardowe -Kętrzyn