Tylko 9 dni do końca zapisów na POL TOUR 10-Bil Kielce

W związku z organizacją turnieju Afryka kontra Europa Wschodnia tylko przez 9 dni będą trwały zapisy, na ostatni przed wakacjami, turniej Grand Prix Polski POL TOUR. Do dyspozycji mamy 11 stołów, co przy systemie grupowym bardzo ogranicza ilość startujących. Przypominamy: pierwszych 64 zawodników z rankingu Polski ma zagwarantowane prawo startu jeżeli zgłosi się do 16 czerwca !!!! W zależności od ilości zgłoszeń podamy informację o systemie organizacji zawodów. UWAGA !!! Wcześniej będzie opublikowana lista startowa ze wskazaniem miejsca i czasu rozpoczęcia gier. Nie będzie potrzeby przyjazdu wcześniejszego. Uczestnicy będą kierowani bezpośrednio do sali gier. Lista na www.ebc-billiard.com

Najlepsi w 2018 – 1. T. Kapłan, 2. M. Ząbecki, 3. M. Skoneczny i S. Batkowski.

Następny