Prezes Mak Marketing w światowych władzach.

Walne Zgromadzenie World Confederation of Billiards Sports ponownie wybrało Marcina Krzemińskiego w skład kierownictwa organizacji. Przez następne 4 lata będzie członkiem zarządu-dyrektorem odpowiedzialnym za walkę z dopingiem. Będzie także przewodniczył światowemu funduszowi anty dopingowemu ( WCBS Solidarity Anti-Doping Fund). Nowym prezesem został Farouk Barki z Egiptu. Zebranie odbyło się w Birmingham w USA.