Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 21-22.01.2017 Mistrzostwa Łodzi w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 11-12.03.2017 Mistrzostwa Kętrzyna w 9-bil >>  Wyniki  <<
3. 8-9.04.2017 Mistrzostwa Lublina w 10-bil >>  Wyniki  <<
4. 3-4.06.2017 Mistrzostwa Białegostoku w 8-bil >>  Wyniki  <<
5. 02-03.09.2017 Mistrzostwa Gdańska w 10-bil >>  Wyniki  <<
6. 28-29.10.2017 Mistrzostwa Kielc w 9-bil >>  Wyniki  <<