Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 24-25.01.2015 Mistrzostwa Łodzi w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 14-15.03.2015 Mistrzostwa Kętrzyna w 9-bil >>  Wyniki  <<
3. 13-14.06.2015 Mistrzostwa Tarnowa w 9-bil >>  Wyniki  <<
4. 29-30.08.2015 Mistrzostwa Gdańska w 8-bil >>  Wyniki  <<
5. 26-27.09.2015 Mistrzostwa Krakowa w 10-bil >>  Wyniki  <<
6. 07-08.11.2015 Mistrzostwa Kielc w 10-bil >>  Wyniki  <<