Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 20-22.01.2012 V Mistrzostwa Katowic w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 4-6.02.2012 XII Mistrzostwa Woj. Świętokrzyskiego w 10-bil >>  Wyniki  <<
3. 26-27.05.2012 XII Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil >>  Wyniki  <<
4. 14-15.07.2012 V Mistrzostwa Warszawy w 8-bil >>  Wyniki  <<
5. 25-26.08.2012 XI Mistrzostwa Gdańska w 10-bil >>  Wyniki  <<