Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 21-23.01.2011 IV Mistrzostwa Katowic w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 26-27.02.2011 XI Mistrzostwa Kielc w 14/1 >>  Wyniki  <<
3. 11-13.03.2011 V Mistrzostwa Łodzi w 10-bil >>  Wyniki  <<
4. 20-22.05.2011 XI Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil >>  Wyniki  <<
5. 11-12.06.2011 VI Mistrzostwa Warszawy w 14/1 >>  Wyniki  <<
6. 20-21.08.2011 X Mistrzostwa Gdańska w 10-bil >>  Wyniki  <<
7. 15-16.10.2011 III Mistrzostwa Lublina w 8-bil >>  Wyniki  <<
8. 29-30.10.2011 VI Mistrzostwa Dębicy w 9-bil >>  Wyniki  <<