Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 30.01-01.02.2009 II Mistrzostwa Katowic w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 13-15.03.2009 III Mistrzostwa Łodzi w 10-bil >>  Wyniki  <<
3. 29-31.05.2009 IX Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil >>  Wyniki  <<
4. 27-28.06.2009 III Mistrzostwa Białegostoku w 8-bil >>  Wyniki  <<
5. 28-30.08.2009 VII Mistrzostwa Gdańska w 10-bil >>  Wyniki  <<
6. 03-04.10.2009 IV Mistrzostwa Dębicy w 14/1 >>  Wyniki  <<
7. 24-25.10.2009 IV Mistrzostwa Rzeszowa w 14/1 >>  Wyniki  <<
8. 06-08.11.2009 VIII Mistrzostwa Kielc w 9-bil >>  Wyniki  <<