Wyniki końcowe

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 25-27.01.2008 IV Mistrzostwa Łodzi w 8-bil >>  Wyniki  <<
2. 01-02.03.2008 IV Mistrzostwa Mikołowa w 9-bil >>  Wyniki  <<
3. 29-30.03.2008 I Mistrzostwa Katowic w 10-bil >>  Wyniki  <<
4. 17-18.05.2008 VIII Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil >>  Wyniki  <<
5. 07-08.06.2008 III Mistrzostwa Dębicy w 8-bil >>  Wyniki  <<
6. 30-31.08.2008 VI Mistrzostwa Gdańska w 8-bil >>  Wyniki  <<
7. 20-21.09.2008 III Mistrzostwa Podkarpacia w 14/1 >>  Wyniki  <<
8. 11-12.10.2008 VIII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w 14/1 >>  Wyniki  <<