Regulamin

Lp. Data Eliminacja Wyniki
1. 20-21.01.2018 Mistrzostwa Siedlec w 9-bil >>  Wyniki  <<
2. 24-25.03.2018 Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil >>  Wyniki  <<