KORONA PLUS – TURNIEJ 7-10.06.2020 r.

EXTRA BONUS – rywalizacja dodatkowa.

Grę każdego zgłoszonego do turnieju poprzedzi udział w „Extra Bonusie”. Polega on na tym, że organizator przyzna nagrodę  dla zawodnika, który w rozbiciu umieści w łuzie największą ilość bil. Każdy zawodnik będzie miał trzy strzały. Liczy się  suma wbitych bil  z trzech strzałów, a następnie gdyby ta była równa wyniki poszczególnych rozbić. W przypadku, gdyby i to nie dawało rozstrzygnięcia zadecyduje wynik uzyskany w turnieju KORONA.

Nagroda w EXTRA BONUS – rękawiczka PERI http://sklep.makmarketing.pl/pl/p/REKAWICZKA-bilardowa-PERI-zolta/1063   i brelok z kostką do obróbki kapki kija http://sklep.makmarketing.pl/pl/p/Brelok-Tip-Shaper/930

ZASADY GŁÓWNEJ RYWALIZACJI


ZAWODNICY, SPRZĘT DO GRY i PODZIAŁ NA KATEGORIE: 

Turniej ma charakter otwarty i może się do niego zgłosić każda osoba bez względu na wiek, płeć czy narodowość.

Dla grupy PRO – gra na stole bilardowym 9-ft.

Dla grupy  AMATOR gra na stołach bilardowych 6,7,8 lub 9-ft

Grupa PRO – 32 zawodników – wykaz poniżej ( zgodnie z polskim rankingiem + dwaj zwycięzcy turniejów Korona w grupie AMATOR)  oraz wysoko notowani zawodnicy zagraniczni.

Grupa AMATOR – pozostali. Osoba, która nie jest wymieniona w grupie PRO może dobrowolnie zadeklarować chęć gry w tej grupie. Osoba z grupy PRO nie może przejść do grupy Amator. Wyniki osiągnięte przez uczestników będą umieszczone w jednym wykazie, ale oddzielnie liczone do nagród. 

Organizator ma pełne prawo selekcji uczestników.

ORGANIZATORZY: Mak Marketing, East European Billiard Council, Polski Związek Bilardowy.

NAGRODY FINANSOWE 

Na nagrody zostanie przeznaczone  60% z opłat startowych i rozdzielone będą w następujący sposób:

  • 1 miejsce grupa PRO  – 40%
  • 1 miejsce grupa AMATOR – 25 %
  • 2 miejsce grupa PRO– 20%
  • 2 miejsce grupa AMATOR – 15 %

Nagrody finansowe zostaną zawodnikom przesłane na wskazane rachunki bankowe.

Wpłaty startowe i wypłaty nagród dokonywane są  poprzez rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council w Kielcach.

Zawodnicy z kadry narodowej, którym selekcjonerzy nakazali grę w turnieju mogą nie wpłacać opłaty startowej, ale w przypadku zajęcia wysokiego miejsca nie otrzymują nagród.


ZASADY ORGANIZACYJNE  

Każdy zawodnik gra indywidualnie w domu lub miejscu gdzie znajduje się stół. Jest zobowiązany przestrzegać przepisów sanitarnych określonych w związku z COVID -19.  Jego gra jest obserwowana on-line – na żywo przez internet przez sędziego, który kontroluje przestrzeganie zasad oraz potwierdza zdobyte punkty. 

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW: Każda osoba zainteresowana udziałem w turnieju przesyła zgłoszenie na turniej na adres   ebc@ebc-billiard.com podając imię i nazwisko, przynależność klubową lub miasto zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Osoby, które do tej pory nie podpisywały podczas turniejów Mak Marketing lub East European Billiard Council oświadczenia RODO dodatkowo wpisują formułę, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów sportowych.

Zgłoszenia osób przyjmowane są do 2 czerwca 2020 r..

Dopuszczeni do udziału w turnieju na bieżąco będą rejestrowani na stronie turnieju na www.ebc-billiard.com . Z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnicy dokonują opłaty startowej na rachunek bankowy East European Billiard Council.  Na stronie EEBC oraz www.makmarketing.pl   będą publikowane wyniki osiągane przez zawodników.

Organizator w porozumieniu z zawodnikami ustala dzień i godziny udziału w turnieju oraz ustala formę przekazu obrazu.  Zawodnik będzie musiał umieścić kamerę ( telefon ) przy stole, aby sędzia widział całe pole gry.

SYSTEM SPORTOWY

Gramy w zmodyfikowaną odmianę 14/1. Na stole ustawiamy trójkąt z 15 bil. Rozbijamy go silnie białą z pola bazy.

Zasady dla grupy PRO

Gdy wpadnie któraś z bil kontynuujemy podejście, aż do momentu popełnienia błędu lub faulu – zgodnie z zasadami 14/1. Celem jest wbicie jak największej liczby bil.

W przypadku, gdy po rozbiciu żadna z bil nie wpadnie do łuzy zawodnik może kontynuować grę, ale odlicza mu się 14 pkt.      Gdy z rozbicia wpadnie do łuzy bila biała traci podejście.  

Zasady dla grupy AMATOR

Gdy wpadnie któraś z bil kontynuujemy podejście, aż do momentu popełnienia błędu lub faulu – zgodnie z zasadami 14/1. Celem jest wbicie jak największej liczby bil.

W przypadku, gdy po rozbiciu żadna z bil nie wpadnie do łuzy zawodnik może kontynuować grę, ale odlicza mu się 3 pkt.        Gdy z rozbicia wpadnie do łuzy bila biała traci podejście.  Gdy zawodnik wbije 14 kul ustawiany jest trójkąt i może kontynuować grę zgodnie z zasadami 14/1 lub może wbić 15 kul, ponownie ustawić wszystkie bile w trójkącie i dokonać rozbicia, tak jak na początku gry. Teraz jednak, aby kontynuować musi z rozbicia umieścić bilę w łuzie.

Każdy zawodnik w jednym turnieju, dokonując opłaty startowej w wysokości 20 złotych ma 4 podejścia. Można jednak wpłacić wielokrotność tej kwoty 40 zł i mieć 8 podejść. 8 podejść to maksymalna liczba w jednym turnieju. Podejście liczy się od momentu rozbicia do popełnienia błędu lub faulu. Na koncie zawodnika zapisywane są dwa najlepsze osiągnięte wyniki.                 

Zawodnik może wykonywać swoje podejścia w jednym lub kilku ustalonych terminach. Na dodatkowy termin musi wyrazić zgodę sędzia. Decyzja sędziego jest ostateczna.

Zwycięzcami pozostają Ci zawodnicy, którzy osiągnęli najlepszy wynik. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie ten sam rezultat decyduje drugi osiągnięty przez nich wynik. Gdyby i to było jednakowe liczy się trzeci lub czwarty wynik.

Szczególne uregulowanie: zawodnik po wbiciu bili ( bil) podaje głosowo, za każdym razem, bieżący wynik. Po zakończeniu podejścia potwierdza wynik z sędzią pojedynku.

Zawodnik z grupy AMATOR może zadeklarować chęć gry w grupie PRO.

STRÓJ TURNIEJOWY- dowolny

UWAGA!!!
Zawodnik w wyznaczonym dla niego dniu gier musi najpóźniej rozpocząć podejścia  w ciągu 10 minut od wyznaczonej godziny. W przypadku nieobecności traci pierwsze podejście. Przy spóźnieniu 10 minut  – dyskwalifikacja.

W przypadku zerwania przekazu internetowego decyzję o kontynuacji podejścia podejmuje sędzia.

Na życzenie zawodnika relacja on-line odbędzie się przez internet na facebooku lub na innym platformie umożliwiającej oglądanie gry.

OPŁATY STARTOWE:

20 zł – wszyscy zawodnicy za 4 podejścia,

40 zł – wszyscy zawodnicy za 8 podejść.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem obowiązują przepisu ustawy tzw. specustawy .

Dyrektor cyklu – Marcin Krzemiński.

Sekretarz turnieju: Robert Kowalski,

Biuro obsługi: Mak Marketing (sprzedawca sprzętu bilardowego–www.sklep.makmarketing.pl). Bliższe informacje: Mak Marketing tel./fax: 41 362-11-47; e-mail: mak@makmarketing.pl

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY PRO

1 Babica Radosław, 2 Batkowski Sebastian,3 Bąk Tomasz, 4 Brzękowski Arkadiusz,  5 Ćwikła Krystian, 6 Fortuński Mieszko, 7 Jamorski Oskar, 8 Juszczyszyn Konrad, 9 Kapłan Tomasz, 10 Kudlik Marek ,11 Kural Szymon, 12 Likowski Piotr ,  13 Niewęgłowski Jan, 14 Ostrowski Piotr,  15 Peret Patryk , 16 Rozwadowski Bartosz,  17 Skoneczny Mariusz ,  18 Skowerski Karol,  19 Stankiewicz Adam ,  20 Sząszor Kamil,  21 Szewczyk Wojciech,  22 Turkowski Michał, 23 Witkowski Maciej,  24 Zając Dominik, 25 Ząbecki Mikołaj, 26 Łopotko Hubert, 27 Macioł Daniel,  28 Piekarski Konrad,  29. Skoneczny Adam, 30. Śniegocki Mateusz, Dominik Jastrząb i Kamil Zięba (zwycięzcy turniejów KORONA w grupie Amator) i wysoko klasyfikowani zawodnicy zagraniczni.