KOMUNIKAT 1 – POL TOUR KIELCE

Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR -Kielce 9-Bil

Bardzo dziękujemy za dużą ilość zgłoszeń do drugiego w tym roku turnieju Grand Prix Polski.  Lista startowa jest niestabilna, gdyż z przyczyn zdrowotnych wypadają z niej kolejne osoby. Według stanu na 17 marca znajduje się na niej 108 osób. Będzie więc 27 grup 4-osobowych.

Wszystkie pojedynki zostaną rozegrane w Kieleckim Centrum Bilardowym CONTACT – Kielce Pl. Moniuszki 2 B.  Rywalizację rozpoczniemy już w piątek od godziny 16.00.

Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników imprezy jest naszym priorytetem. Dlatego też w związku z zagrożeniem COVID 19 obowiązuje zarządzenie dyrektora cyklu wydane 16 grudnia 2020 roku zmieniające zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR.  Dodatkowo wprowadzony zostaje przepis, że w czasie przebywania w klubie obowiązuje noszenie maseczek zasłaniających usta i nos. Będzie to także obowiązywało podczas gry!!! Zgodnie z regulaminem zawodnicy zgłaszają się w sali gier wyłącznie w terminach określonych w komunikacie. Turniej odbędzie się bez publiczności.

PIĄTEK – 19 MARCA

ODPRAWA GODZ. 15.30 – 15.45

D. Macioł, K. Skowerski, I. Jońska, K. Gardjas, T. Malinowski, J. Chrobot, P. Twerdyk, D. Jastrząb, O. Widacha, A, Wszędybył, D. Sobiech, W. Głąb, P. Błachowski, W. Regieli, A. Pałczyński, S. Stachowiak.

ODPRAWA GODZ. 18.30 – 18.45

W. Szewczyk, S. Kural, J. Kowalczyk, O. Jamorski, B. Pondo, M. Życiński, A. Swadźba, B. Król, M. Urbański, K. Bednarek, R. Jagodziński, A. Kozakowski, D. Klepacz, P. Siemieniec, G. Siemieniec, J. Kwit.

SOBOTA – 20 MARCA

ODPRAWA GODZ. 9.00 – 9.20

K. Juszczyszyn, W. Chęciński, B. Rozwadowski, D. Hryb, M. Śniegocki, Ł. Fałdowski, B. Wilk, M. Wiech, B. Sawicki, S. Bruśnicki, Y. Mikheyenko, T. Bąk, S. Ryłko, J. Nowak, B. Wiatrowski, S. Duda.

ODPRAWA GODZ. 12.00 – 12.20

K. Sząszor, M. Sząszor, G. Lasota, W. Banek, T. Sadlik, P. Jełowicki, Ł. Korsak, I. Luliński, M. Berkec, C. Antczak, D. Borkowski, W. Fortuński, M. Fortuński, P.Światowy, P. Bujny, K. Pahulak,

ODPRAWA GODZ. 15.00 – 15.20

W. Gosk, Ł. Drożdż, K. Konkel, M. Ząbecki, R. Babica, D. Brzeziński, P. Kalisz, P. Kluszczyński, M. Trudnowski, W. Sroczyński, P. Boguszewski, F. Biesek, M. Chmiel, M. Jukiewicz, M. Szczególski, K. Spicha,

ODPRAWA GODZ. 18.00 – 18.20

A.Stankiewicz, M. Puk, P.Likowski, M. Potysz, K. Waszak, K. Kapołka, D. Zając, J. Bottcher, M. Muklewicz, D. Jędrzejczak, T. Krysztofik, A. Brzękowski.

NIEDZIELA – 21 MARCA

ODPRAWA GODZ. 8.50 – 9.10

T. Kapłan, E. Bąk, M. Skoneczny, S. Batkowski, A. Guzanowski, B. Świtała, P. Polis, P. Świtała, D. Wojciechowski, D. Tonojan, H. Łopotko, K. Kielmans, Kr. Piekarski, N. Żelasko, P. Statkiewicz, K. Zielenkiewicz.

RUNDA PUCHAROWA – NIEDZIELA OK. GODZ. 12.15 -12.30.