Regulamin Junior Tour 2016

Organizator: Mak Marketing – Kielce

Patronat: Polski Związek Bilardowy

Miejsce: Klub FRAME Łódź, ul. Narutowicza 7/9 – turnieje narodowe
Wrocław/Łódź – turniej międzynarodowy

Terminy:

28 lutego 2016 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „8 bil” dziewczyny – „9 bil”
10 kwietnia 2016 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „14/1” dziewczyny – „8 bil”
5 czerwca 2016 ** niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „9 bil” dziewczyny – „9 bil”
30 października 2016 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „10 bil” dziewczyny – „8 bil”

** – planowany jako Międzynarodowy Turniej Juniorów (International Junior Tour)

chłopcy       – zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 1999 i młodsi (klasyfikacja oddzielna: junior młodszy rocznik 2001-2004 oraz młodzik rocznik 2005-2007
i junior urodzeni w latach 1999-2000)
dziewczyny – zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 1999 i młodsze (klasyfikacja oddzielna: juniorki młodsze rocznik 2001-2004 oraz młodzik rocznik 2005-2007
i juniorki urodzone w latach 1999-2000)

Stoły:   16 stołów turniejowych x 9-ft (+4 stoły rozgrzewkowe)

System sportowy:

I etap: 2 x KO system podwójnej przegranej;
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:
– 96 (128 *) zawodników – chłopców
– 16 (32 *) zawodniczek – dziewcząt

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności osobom z klubów, które podpisały umowę na starty w całym cyklu, tj. 2016 r., następnie w kolejności znajdujących się na liście 32 najlepszych zawodników z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2015. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwalifikacji, dodatkowo brane pod uwagę będą kolejno:

   1. limit osobo-startu dla klubów,
2. ranking kroczący JT,
3. data zgłoszenia do turnieju,
4. kluby i zawodnicy licencjonowani PZBil biorący udział w rankingu Polski PZBil, Poltour i Best of the East oraz Pucharze Polski Kobiet oraz impezach UKS-ów i akcjach sportowych PZBil,
5. zawodnicy zgłoszeni przez Okręgowe Związki sportowe w szczególności członkowie kadr wojewódzkich.

Osoby, których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących, zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń na liście oczekujących.
Do dyspozycji organizatora pozostają 2 miejsca i 1 miejsce dla gospodarza.
Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pllub kobo131@wp.pl lub: KSDiM PZBil Dariusz Kobacki, ul. Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 795-445-180
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie zwrotny e-mail od organizatora.

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.

Po dokonaniu zgłoszenia kluby otrzymają faktury za opłatę startową nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju.
Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.
Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2016 lub złożyć wniosek o jej wydanie i dokonać wpłaty u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.
Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil. Jeżeli zawodnik nie posiada w/w dokumentów – składa wniosek o ich wydanie u sędziego zawodów i wnosi na miejscu regulaminowe opłaty. W przypadku braku przynależności zawodnika – licencja zawodnika niezrzeszonego punkty za udział w turnieju przyznawane będą w takim przypadku nie dla klubów zawodników lecz dla gminy/województwa. Wnioski znajdują się na www.bilard-sport.pl/files/organizacja/2009/wniosek_lic_zawodnika_pzbil_2009.pdf
Składany wniosek musi być podpisany przez rodziców zawodnika i klub sportowy. By otrzymać licencję sportową zawodnik musi posiadać ważne badania lekarza medycyny sportu (6 miesięcy). Za brak badań odpowiada klub macierzysty zawodnika i on ponosi konsekwencje. Zawodnicy winni posiadać przy sobie w/w dokumenty oraz dokument tożsamości ze zdjęciem, np. legitymację szkolną.

Strój:

Ze względu na narodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

  • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i loga sponsorów,
  • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
  • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
  • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stylu (np. kanty). Dopuszcza się krój dżinsowy, ale nie materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu. W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym, dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki), Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.

Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – Sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Nagrody:

  • Puchary i medale
  • Nagrody rzeczowe
  • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
  • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2017 wg regulaminu MPJ 2017

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego wizerunku w szczególności zdjęć z imprezy wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.
Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy. Podczas zawodów wyłącznie Klub FRAME, MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów.
Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego.
Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Uwagi organizacyjne:

Opłata startowa wynosi 20 zł za start w każdym turnieju narodowym i 10 euro w turniejach międzynarodowych. Z opłaty zwolnieni są członkowie kadry narodowej.