Regulamin Junior Tour 2013

Organizator: Mak Marketing – Kielce
Patronat: Polski Związek Bilardowy

Sponsor: CLEANER sp. z o.o. Łódź

Miejsce: Klub FRAME Łódź, ul. Narutowicza 7/9

Terminy:

14 kwietnia 2013 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „9 bil” dziewczyny – „8 bil”
16 czerwca 2013 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „8 bil” dziewczyny – „9 bil”
29 września 2013 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „14/1” dziewczyny – „9 bil”
13 października 2013 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „10 bil” dziewczyny – „8 bil”

chłopcy       – zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 1996 i młodsi (klasyfikacja oddzielna: junior młodszy urodzeni do 1998
i junior urodzeni w latach 1996-97)
dziewczyny – zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 1996 i młodsze (klasyfikacja łączna)

Stoły:   16 stołów turniejowych x 9-ft

System sportowy:

I etap: 2 x KO system podwójnej przegranej;
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:
– 96 (128 *) zawodników – chłopców
– 16 (32 *) zawodniczek – dziewcząt

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności osobom z klubów, które podpisały umowę na starty w całym cyklu, tj. 2013 r., następnie w kolejności znajdujących się na liście 32 najlepszych zawodników z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2012. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia kwalifikacji dodatkowo brane pod uwagę będą kolejno:

   1. data zgłoszenia do turnieju,
2. przynależność klubowa – kluby i zawodnicy licencjonowani PZBil,
3. limit osobo-startu dla klubów

Osoby, których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących.
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń na liście oczekujących.
Do dyspozycji organizatora pozostają 2 miejsca i 1 miejsce dla gospodarza.
Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pllub kobo131@wp.pl lub: KSDiM PZBil Dariusz Kobacki, ul. Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 600-54-69-94 lub 795-445-180
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie zwrotny e-mail od organizatora.

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.makmarketing.pl

Po dokonaniu zgłoszenia kluby otrzymają faktury za opłatę startową nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju.
Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.
Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2013 lub jej dokonać u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.
Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil. Jeżeli zawodnik nie posiada w/w dokumentów – składa wniosek o ich wydanie u sędziego zawodów i wnosi na miejscu regulaminowe opłaty. W przypadku braku licencji punkty za udział w turnieju przyznawane będą nie dla klubów zawodników lecz dla gminy/województwa. Wnioski znajdują się na www.bilard-sport.pl/files/organizacja/2009/wniosek_lic_zawodnika_pzbil_2009.pdf
Do wniosku o wydanie licencji zawodnika PZBil, dla wychowanków UKS-u nie jest wymagane badanie lekarskie. Składany wniosek musi być podpisany przez rodziców zawodnika i klub sportowy. By otrzymać licencję sportową zawodnik musi posiadać ważne badania lekarza medycyny sportu (6 miesięcy). Za brak badań odpowiada klub macierzysty zawodnika i on ponosi konsekwencje. Zawodnicy winni posiadać przy sobie w/w dokumenty oraz dokument tożsamości ze zdjęciem, np. legitymację szkolną.

Strój:

Ze względu na narodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

  • koszulka klubowa polo z emblematami klubu i PZBil,
  • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
  • tylko ciemne (najlepiej czarne), wizytowe spodnie (nie dżinsy),
  • tylko wizytowe lub (sportowe czarne), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stylu (np. kanty). Nie mogą to być dżinsy lub sztruksy; dopuszcza się krój dżinsowy, ale nie materiał typu „jeans”, wykluczone są naszyte kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu. W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju.

Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – Sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Nagrody:

  • Puchary i medale
  • Nagrody rzeczowe
  • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
  • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2014

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Mak Marketing i PZBil zdjęć z imprezy do celów reklamowych.
Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy. Podczas zawodów wyłącznie Klub FRAME i MAK MARKETING decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów.
Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego.
Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Uwagi organizacyjne:

Opłata startowa wynosi 20 zł za start w każdym turnieju. Z opłaty zwolnieni są członkowie kadry narodowej.

Dyrektor turnieju
Dariusz Kobacki
Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński