Puchar pojechał do Bułgarii !!!

Życiowy sukces odniósł George Georgiev z Bułgarii zwyciężając w inauguracyjnym turnieju 2019  Dynamic Billard Best of the East . Bułgar w finale pokonał rumuńskiego  lidera Ioana Ladanyi . Na podium stanęli także Mariusz Skoneczny (POL) i Koleś Balaś (SVK). 

Mecze półfinałowe i finał nagrywane były emisji przez TV Sport Klub obejmującą zasięgiem państwa byłej Jugosławii.   Biorąc pod uwagę, że tegoroczny cykl wybiera 3 zawodników do meczu Europa Wschodnia-Afryka układ państw jest idealny.  Przed sportowcami jeszcze daleka droga do końca sezonu, ale początek był bardzo dobry.  W Nowym Sadzie oglądaliśmy wiele emocjonujących meczów.  Miłą niespodziankę sprawił junior Oskar Jamorski, który awansował z fazy grupowej, a następnie pokonał czeskiego lidera D. Żalmana i 6:7 przegrał z Balaśem.  Również Balaś może być zadowolony ze swojego startu. Pokonanie K. Skowerskiego w ¼ finału to jego personalny sukces.

Georgiev startował w Dynamic Billard Best of the East wiele razy. Do turnieju w Serbii najlepszym jego wynikiem było 3 miejsce w cyklu. Teraz przeszedł do finału pokonując po drodze: M. Turkowskiego, Krystiana Piekarskiego, Z. Svilara (SRB)  i M. Skonecznego.

Zadowolony z Nowego Sadu wraca także Dominik Zając. W ¼ finału zatrzymał  go Ladanyi. Ioan dwa razy wygrywał roczną rywalizację Dynamic Billard Best of the East.  W tym roku potwierdza swoje wysokie umiejętności. Najlepszą bilardzistką turnieju została Monika Ząbek (POL).

 

Słowa podziękowania należą się gospodarzom klubu Joker. Przygotowali dla zawodników dobre warunki i budowali przyjazną atmosferę.  Dyrektor cyklu Marcin Krzeminski wręczył Veliborovi Vlasovićovi i Milanovi Verkićovi pamiątkową statuetkę.

Kolejne zawody w kwietniu w Bukareszcie.

 

¼ finału

 1. Skoneczny (POL) – M. Babken (ROM) 7:4
 2. Svilar (SRB) – G. Georgiev (BUL) 6:7
 3. Skowerski (POL) – K. Balas (SVK) 5:7
 4. Zając (POL) – I. ladanyi (ROM) 7:1

 

½ finału

 1. Skoneczny (POL) – G. Georgiev (BUL) 5:7
 2. Balas (SVK) – I. ladanyi (ROM) 3 :7

Finał

 1. Georgiev (BUL)- I. ladanyi (ROM) – 7:4

The cup went to Bulgaria !!!

 

The greatest life success was achieved by George Georgiev from Bulgaria who won in the opening tournament of 2019 Dynamic Billard Best of the East . In the final, the Bulharian beat a Romanian leader Ioan Ladanyi . Mariusz Skoneczny (POL) and Koleś Balaś (SVK) were also on the podium. 

The semi-finals and the final were recorded by TV Sport Klub which provides coverage for the countries of former Yugoslavia.   Taking into account that this year’s cycle determines 3 players for the Eastern Europe-Africa match, the composition of countries was perfect. The way to the end of the season is long but the beginning was very good. We watched many emotional matches in Nowy Sad. A nice surprise was made by the junior Oskar Jamorski, who advanced from the group phase, and then won with the Czech leader D. Żalman and lost 6:7 with Balaś.  Balaś can also be happy with his competition. Beating K. Skowerski in the ¼ of the finale was his personal success.

Georgiev attended Dynamic Billard Best of the East many times. Until the tournament in Serbia, his best result was the third place in the cycle. He got to the final and beat: M. Turkowski, Krystian Piekarski, Z. Svilar (SRB)  and M. Skoneczny.

Dominik Zając is also coming back happy from Nowy Sad. In the ¼ of the finale he was stopped by Ladanyi. Ioan has won Dynamic Billard Best of the East two times.  He’s proving his great skills this year. The best woman billiards player was Monika Ząbek (POL).

 

The hosts of the Joker club should get special thanks. They prepared great conditions and built nice atmosphere for the participants. The cycle’s manager Marcin Krzeminski awarded a commemorative statuette to Veliborov Vlasović and Milanov Verkić.

The next tournament will take place in Bucharest in April.

 

¼ of the fnale

 1. Skoneczny (POL) – M. Babken (ROM) 7:4
 2. Svilar (SRB) – G. Georgiev (BUL) 6:7
 3. Skowerski (POL) – K. Balas (SVK) 5:7
 4. Zając (POL) – I. ladanyi (ROM) 7:1

 

½ of the finale

 1. Skoneczny (POL) – G. Georgiev (BUL) 5:7
 2. Balas (SVK) – I. ladanyi (ROM) 3 :7

Finale

 1. Georgiev (BUL)- I. ladanyi (ROM) – 7:4