Mistrz Europy w 14/1 wygrał Slovakia 9-Ball.

Karol Skowerski (POL) wygrał w Bratysławie. Aktualny mistrz Europy w finale pokonał Ermal Dyli (ALB) 7:6. Na podium Dynamic Billiard Best of the East weszli także Tomasz Kapłan (POL) i Mariusz Skoneczny (POL).
Podczas ceremonii otwarcia uczestnikom meczu Afryka- Europa Wschodnia, prezes East European Billiard Council Marcin Krzemiński wręczył pamiątkowe albumy, a absolwentom kursu trenerskiego EEBC certyfikaty. Gości powitał prezes Słowackiego Związku Bilardowego Samuel Koniar.
Czwarty w tym roku rankingowy turniej Dynamic Billard Best of the East rozpoczęły gry w 20 grupach. O zwycięstwo walczyło 80 bilardzistów z 8 państw ( POL, UKR, ALB, MAC, SK, CZ, HUN, ROM), a do fazy pucharowej awansowało 40 sportowców ( po dwóch z każdej grupy). Już na tym etapie pojawiły się niespodzianki. Odpadli m.in. wysoko notowani Jarosław Polach (SK) i Dominik Zając (POL). Pozytywnie zaprezentowali się, wygrywając wszystkie pojedynki: K. Skowerski (POL), S. Batkowski (POL), M. Turkowski (POL), M. Skoneczny (POL), P. Urban (CZ), D. Zalman (CZ), M. Hajdovsky (CZ), A. Mytko (UKR), O. Jamorski (POL), V. Patsura (UKR), D. Lang (CZ), A. Gacaj (ALB), A. Cotescu (ROM), O. Szolnoki (HUN), D. Sipkovski (MAC), J. Koniar (SK), L. Ioan (ROM), M. Kapitancik (SK), T. Kapłan (POL) i M. Strakos (SK).
Bardzo ciekawie wyglądały poszczególne rundy fazy pucharowej. Po ciężkim pojedynku mistrz Europy T. Kapłan pokonał 7:6 Albańczyka X. Berbala, a A. Janik (SK) 7:6 Ewę Bąk (POL).
W 1/16 turnieju O. Szolnoki (HUN) wyeliminował M. Gavenciaka (CZ) 7:3; E. Dyli (ALB) trzeciego w rankingu M. Turkowskiego (POL) 7:5; D. Kaliaiev (UKR) swojego rodaka V. Patsurę 7:3, a S. Batkowski zatrzymał słowacką jedynkę J. Koniara 7:6. W 1/8 pucharu najwięcej problemów z awansem miała trójka Polaków. Wszyscy wygrali 7:6. S. Batkowski z I. ladanyi ; M. Skoneczny z O. Szolnoki a K. Skowerski z B. Koles.
W ¼ pucharu zostało 4 Polaków, 2 Czechów, 1 Albańczyk i 1 Ukrainiec. Dwie czeskie nadzieje M. Hajdovskyego i P. Urbana odesłali do domu Skowerski i Skoneczny. Kapłan podziękował za udział w turnieju S. Batkowskiemu, a E. Dyli okazał się lepszy od D. Kaliaieva.
W półfinale K. Skowerski pokonał kolegę z reprezentacji narodowej M. Skonecznego 7:2, a T. Kapłan po kilku błędach przegrał z E. Dyli 6:7 prowadząc 6:5.
Finał to popis gry Karola Skowerskiego. Aktualny Mistrz Europy nie dał szansy ambitnemu bilardziście z Albanii. Wynik 7:2 oddaje przebieg meczu.
Podziękowania dla Słowackiego Związku Bilardowego i klubu Lavos. Turniej poprowadził duet Alexandru Balas z Rumunii i Martina Konarikova ze Słowacji.
W rankingu rocznym na czele umocnił się Karol Skowerski. Drugą lokatę utrzymał Sebastian Batkowski , a na trzecią awansował Mariusz Skoneczny. W walce o awans do reprezentacji EEBC na mecz z Afryką w 2020 roku obok nich największe szanse ma Petr Urban z Czech.

The European Champion won in Bratislava.

Karol Skowerski, the European Champion in the 14/1, won Dynamic Billiard Best of the East in Bratislava by beating an Albanian player, Ermal Dyli 7:2. Tomasz Kapłan and Mariusz Skoneczny from Poland also ended on the podium.  

During the opening ceremony, the president of East European Billiard Council, Marcin Krzemiński awarded commemorative albums to the participants of the Africa-Eastern Europe match, and the certificates to the participants of a training course. The players were welcomed by the president of the Slovakian Billiard Association, Samuel Koniar.

The fourth ranking Dynamic Billard Best of the East tournament this year started with the matches of 20 groups. 80 billiard players from 8 countries (POL, UKR, ALB, MAC, SK, CZ, HUN, ROM) were fighting for the win. 40 players (two from each group) were promoted to the play-off phase. Here, the first surprises happened.  For instance, Jarosław Polach (SK) and Dominik Zając (POL) which were highly rated lost their fights. All matches were won by: K. Skowerski (POL), S. Batkowski (POL), M. Turkowski (POL), M. Skoneczny (POL), P. Urban (CZ), D. Zalman (CZ), M. Hajdovsky (CZ), A. Mytko (UKR), O. Jamorski (POL), V. Patsura (UKR), D. Lang (CZ), A. Gacaj (ALB), A. Cotescu (ROM), O. Szolnoki (HUN), D. Sipkovski (MAC), J. Koniar (SK), L. Ioan (ROM), M. Kapitancik (SK), T. Kapłan (POL) and M. Strakos (SK).

Particular play-off rounds were very interesting. After a tough fight, the European Champion T. Kapłan beat an Albanian player, X. Berbala 7:6, and A. Janik (SK) beat Ewa Bąk (POL) 7:6.

In 1/16 of the tournament, O. Szolnoki (HUN) beat M. Gavenciak (CZ) 7:3; E. Dyli (ALB) won with the third player in the ranking, M. Turkowski (POL) 7:5;  D. Kaliaiev (UKR) beat his compatriot V. Patsura 7:3, and S. Batkowski stopped the best Slovakian player, J. Koniar 7:6.  In 1/8 of the tournament, three Poles had most problems with getting to the next round, but in the end they all won 7:6: S. Batkowski with I. ladanyi; M. Skoneczny with O. Szolnoki and K. Skowerski with B. Koles.

In ¼ of the tournament, there were 4 Poles, 2 Czechs, 1 Albanian and 1 Ukrainian. Two Czechs M. Hajdovski and P. Urban were sent home by Skowerski and Skoneczny. Kapłan beat S. Batkowski, and E. Dyli was better than D. Kaliaiev.

In the semi-final, K. Skowerski beat his colleague M. Skoneczny 7:2, and T. Kapłan lost a fight with E. Dyli 6:7 after making a few mistakes and leading the match with the 6:5 score.

The final was Karol Skowerski’s show. The current European Champion did not give any chances to an ambitious Albanian billiard player. The 7:2 result reflects the course of the match.  

Thanks to the Slovakian Billiard Association and the Lavos club. The tournament was led by the duet:  Alexandru Balas from Romania and Martina Konarikova from Slovakia.

Karol Skowerski is still the leader of the annual ranking. The second place was held by Sebastian Batkowski and Mariusz Skoneczny was promoted to the third place. Apart from these two players, Petr Urban from the Czech Republic has the greatest chances of being promoted to the EEBC team for the 2020 match with African. Full results can be found on www.ebc-billiard.com