Dynamic Best w lipcu – in July !

Mak Marketing po konsultacji z Partnerami postanowił przełożyć organizację pierwszego turnieju cyklu Dynamic Billard Best of the East na 3-4 lipca. Miejsce zawodów zostanie wskazane na ok. 3 tygodnie przez imprezą. Będzie uzależnione od międzynarodowych uregulowań o okresie pandemii COVID 19.

The Mak Marketing, after consulting its Partners, decided to postpone the organization of the first Dynamic Billard Best of the East tournament to July 3-4. The place of the competition will be indicated approx. 3 weeks before the event. It will be dependent on international regulations regarding the COVID 19 pandemic period.