Dynamic Best -Slovakia 9-Ball – canceled – odwołany.

The Mak Marketing and EEBC Board, after consulting with partners, decided to cancel the organization of the Dynamic Billard Best of the East – Slovakia 9-Ball tournament scheduled for April 10-11, 2021. The reason is COVID 19. The next tournament is scheduled for May. A statement on this will be published at the end of April.

Mak Marketing i Zarząd EEBC po konsultacji z partnerami postanowili odwołać organizację turnieju Dynamic Billard Best of the East – Slovakia 9-Ball zaplanowanego na 10-11 kwietnia 2021. Powodem jest COVID 19. Najbliższy turniej zaplanowany jest w maju. Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany pod koniec kwietnia.