Bilardowy ogród – Billiard Garden.

Mak Marketing przygotowuje wystawę obrazów olejnych „Bilardowy Ogród”. Oto pierwsza kompozycja „Bilardowe kwiaty”.

Mak Marketing is preparing an exhibition of oil paintings „Billiard Garden”. Here is the first composition „Billiard flowers”.