Generalny ranking mógł wygrać M. Skoneczny Polska lub I. Ladanyi Rumunia. Ich starcie w finale w Kiszyniowie dawało podwójną koronę – Mistrzostwo Mołdawii i prymat w rocznej rywalizacji.

Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Mariusza. Polak prowadził 3:0. Potem Ioan podgonił na 3:2. Tutaj zatrzymał go Skoneczny zdobywając kolejne 3 punkty. Przy stanie 6:2 wyglądało na to, że mamy szybki finał. Tak się jednak nie stało. Znany z waleczności Ladanyi odrabiał straty i doprowadził do remisu. W decydującej partii Mariusz wygrał walkę pozycyjną i pokonał rywala.

W półfinale Mariusz Skoneczny Polska – Alexandru Trif Rumunia 7:0 (w 20 minut) i I. Ioan Ladanyi Rumunia – Ciprian Gabriel Gindac Rumunia 7:4.

W 1/4 finału pokonali oni: M. Skoneczny – V. Patsurę Ukraina 7:3, A. Trif – C. Ovidiu Rumunia 7:3, I. Ladanyi – M. Turkowskiego Polska 7:4 i C. Gindać – P. Ostrowskiego Polska 7:5. Najlepszym juniorem turnieju został Bułgar Nicolay Jelev Bułgaria.

Turniej Dynamic Best of the East pierwszy raz gościł w Mołdawii. Gospodarz klubu i prezes narodowej federacji Aleksander Ghetmanes stanął na wysokości zadania. Nowe sukna, bile, wypoziomowane stoły zapewniały wysoki komfort gry. Zawody poprowadził sędzia Aleksandru Balas. Gośćmi otwarcia byli członkowie Klubu Rotary z Kiszyniowa. Mamy nadzieję, że będzie to grupa wspierająca narodowy bilard i program EEBC – Międzynarodowej Akademii Bilardowej. Podziękowania dla strategicznych sponsorów edycji: Dynamic Billard Organization Niemcy, Iwan Simonis S.A. Belgia i Saluc S.A. (Aramith) Belgia.

1/4 finału 1/2 finału Finał
PolskaMichał Turkowski 4
RumuniaIoan Ladanyi 7
RumuniaIoan Ladanyi 7
RumuniaCiprian Gindac 4
PolskaPiotr Ostrowski 5
RumuniaCiprian Gindac 7
RumuniaIoan Ladanyi 6
PolskaMariusz Skoneczny 7
RumuniaAlexandru Trif 7
RumuniaCristea Ovidiu 3
RumuniaAlexandru Trif 0
PolskaMariusz Skoneczny 7
UkrainaVitalyi Patsura 3
PolskaMariusz Skoneczny 7

The general ranking could have been won by Mariusz Skoneczny Poland or Ioan Ladanyi Romania. Their clash in the final in Chişinău assigned a double crown for Moldovan Championship and supremacy in the annual competition.

The match started very well for Mariusz: the Pole led 3-0, then Ioan came back on 3-2. Here Skoneczny stopped him and scored the following 3 points. On 6-2 it seemed to be a fast final, but that didn’t happen. Well known for his toughness, Ladanyi kept the loss away and achieved the draw. In the decisive frame Mariusz won the positional battle and defeated the opponent.

In the semifinals: Mariusz Skoneczny Poland – Alexandru Trif Romania 7:0 (in 20 minutes) and Ioan Ladanyi Romania – Ciprian Gabriel Gindac Romania7:4.

In the quarterfinals: M. Skoneczny – V. Patsura Ukraine 7:3, A. Trif – C. Ovidiu Romania 7:3, I. Ladanyi – M. Turkowski Poland 7:4, C. G. Gindac – P. Ostrowski Poland 7:5. Best junior in the tournament was Bulgarian Nicolay Jelev Bulgaria.

For the first time Dynamic Best of the East was held in Moldova. The owner of the club and president of the national federation Aleksander Ghetmanes got ready for the occasion. New cloths, balls, leveled tables provided a high playing comfort. The competition was led by judge Aleksandru Balas. Guests of the opening ceremony were the members of the Rotary Club of Chişinău. We hope that group will be a support for the national billiards and the EEBC – International Academy of Billiards program. Thanks to the strategic sponsors of this edition: Dynamic Billard Organization Germany, Iwan Simonis S.A. Belgium and Saluc S.A. (Aramith) Belgium.

Quarter-finals Semi-finals Final
PolandMichał Turkowski 4
RomaniaIoan Ladanyi 7
RomaniaIoan Ladanyi 7
RomaniaCiprian Gindac 4
PolandPiotr Ostrowski 5
RomaniaCiprian Gindac 7
RomaniaIoan Ladanyi 6
PolandMariusz Skoneczny 7
RomaniaAlexandru Trif 7
RomaniaCristea Ovidiu 3
RomaniaAlexandru Trif 0
PolandMariusz Skoneczny 7
UkraineVitalyi Patsura 3
PolandMariusz Skoneczny 7